Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Zrušení výuky 18.4. od 10.40 do 14.00

Oznámení o zrušení výuky 18. 4. 2018 od 10.40 do 14.05 hod Inaugurace rektora page 001

KH dr. Portmann 21.3.

Konzultační hodiny Kateřiny Portmann 21.3.odpadají (seminář „Občanská společnost v období Pražského jara 1968 – 1969“ ).

Náhrada: čtvrtek 22.3. od 8.30 – 9.30.

Výuka kurzu DCZ – DCZE, 20. – 21. března 2018

Tradiční přednášky jsou nahrazeny ve dnech 20.-21.3.  seminářem „Občanská společnost v období Pražského jara 1968 – 1969“ (program viz web KHI).

Cvičení 21.3. proběhne podle původního plánu.

Na Vaši hojnou účast se těšíJ

Jaroslav Pažout a Kateřina Portmann

Exkurze: BALKÁN: Makedonie, Albánie, západní Bulharsko, 4. (5.5.) - 13.5.

Prosíme o zaplacení zálohy 4 000,- Kč/osoba (celková cena: 6 700,- Kč) do 9. března, doplatek je nutno uhradit do 12. dubna (2 700,- Kč):

číslo účtu: 305806603/0300
variabilní symbol: 325600
jako účel platby uveďte: Balkán + jméno účastníka

Pokud platba nebude do tohoto data realizována, nabídneme místo náhradníkům (viz seznam účastníků exkurze).

                        Těšíme se na Vaši účastJ

Jan Rychlík a Kateřina Portmann

výsledky testu DMC/DMCE 13.2.2018

výsledky