Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Přednášky pro veřejnost

Sdružení historiků České republiky - regionální pobočka Liberec

shcr logo zluta koule

historická exkurze

„ZTRÁTA DOMOVA“

FENOMÉN 20. STOLETÍ?

14. – 17. LISTOPAD 2018

 ODBORNÉ GARANTKY: Kateřina PORTMANN – Anna HABÁNOVÁ

Exkurze je určena všem studujícím, absolventům a sympatizantům KHI.

Zájemci se přihlásí elektronicky u Kateřiny Portmann (katerina.portmann@gmail,com)  do 10. října 2018.

INFO A PROGRAM