Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

odevzdávání BP, DP dne 15. 4. 2019

Prosím studenty, kteří budou odevzdávat své BP, DP v pondělí 15. 4., aby všechny výtisky nechávali na studijním oddělení.

SEKRETARIÁT JE V DOBĚ OD 15. - 22. 4. UZAVŘEN.

Děkuji

Vondrušková

UPOZORNĚNÍ: STUDUJÍCÍ BC PROGRAMU UČITELSTVÍ

Díky podpoře univerzitního grantu můžeme v tomto letním semestru otevřít dodatečně předmět:

„Vybrané problémy z novějších dějin I. – Porušování občanských a lidských práv na Liberecku ve 20. století“. (viz přiložený sylabus)

Výuka bude probíhat v blocích podle možností zapsaných studujících a pedagogů.

Zájemci, nechť se přihlásí u Kateřiny Portmann ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) do středy 27. února. První blok výuky proběhne v následujícím týdnu.

Kapacita kurzu: max. deset studujících.

sylabus

Zdravíme

Jaroslav Pažout a Kateřina Portmann

Výuka Etnologie 1 v LS 2018/2019

Výuka předmětu Etnologie 1 bude probíhat ve dnech: 22. 2. 2019, 8. 3. 2019, 22. 3. 2019 a 5. 4. 2019. Učebna bude upřesněna.

Historická exkurze „Bosna: mezi imperiální minulostí a nacionalistickou současností“:13. – 21. dubna 2019

Bosna a Hercegovina patří mezi nástupnické státy bývalé Jugoslávie.

Území, které patřilo k Osmanské říši i Rakousko-uherské monarchii prošlo spletitým vývojem. Vznik státu v roce 1992 byl spojen s válkou a ztrátou řady lidských životů, kulturních památek a hodnot. Etnická segregace, která se etablovala v 19. století, zůstala realitou každodenního života dodnes.

Garanti exkurze: Jan Rychlík, Kateřina Portmann

V případě dotazů kontaktujte Kateřinu Portmann: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Odjezd: sobota 13. 4. z Brna v 12.00 (přesné místo odjezdu bude upřesněno)

Příjezd: neděle 21. 4. do Brna (v odpoledních hodinách)

Cena: 11 500 Kč (cena zahrnuje: autobus z Brna a zpět, ubytování – většinou se snídaní, vstupy a odborný výklad)

Celou částku, prosím, uhraďte do 29.3.2019 na číslo bankovního účtu: 305806603/0300, variabilní symbol: 325600, jako účel platby uveďte: Bosna + příjmení účastníka

Kapacita: 17 osob (exkurze je určena akademickým pracovníkům, studujícím a absolventům Katedry historie)

Zájemci se přihlásí elektronicky u Kateřiny Portmann (e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) . K dispozici jsou poslední dvě volná místa.

 

PROGRAM + PRAKTICKÉ INFORMACE

 

Těšíme se na Vaši účastJ

Jan Rychlík, Kateřina Portmann a Lada Vondrušková

mostar1.jpgmostar2.jpg
Mostar: most postavený v 16. století spojoval muslimskou a křesťanskou část města. Zničen byl za jugoslávské války. K obnově mostu došlo, to se ale zatím nedá říct zcela o vztazích mezi obyvateli města…

BP, DP – vedoucí práce Kateřina Portmann

Termíny: odevzdání „hrubého“ textu (bez úvodu, závěru, kritiky pramenů a literatury)

  • do 15. února 2019: pokud hodláte absolvovat obhajobu v červnu 2019 (oficiálně stanovený termín odevzdání: do 15. 4. 2019)
  • do 28. dubna 2019: pokud hodláte absolvovat obhajobu v srpnu 2019 (oficiálně stanovený termín odevzdání: do 28. 6. 2019)