Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Přednášky pro veřejnost

Sdružení historiků České republiky - regionální pobočka Liberec

shcr logo zluta koule

historická exkurze - NA EXKURZI JE STÁLE MOŽNO SE PŘIHLÁSIT!!!

„ZTRÁTA DOMOVA“

FENOMÉN 20. STOLETÍ?

14. – 17. LISTOPAD 2018

 ODBORNÉ GARANTKY: Kateřina PORTMANN – Anna HABÁNOVÁ

Exkurze je určena všem studujícím, absolventům a sympatizantům KHI.

Zájemci se přihlásí elektronicky u Kateřiny Portmann (katerina.portmann@gmail,com)  do 10. října 2018.

INFO A PROGRAM

výuka ET2 dr. Korecké v ZS2018/2019

Výuka ET2 dr. Korecké v ZS2018/2019 bude probíhat v těchto dnech 19.10.; 2.11.; 16. 11.; 30. 11.

Povinně volitelné předměty v akademickém roce 2018/19 v prezenčním studiu a jejich náplň

předměty

Výsledky 1. testu PONX

Dobrý večer!

V prvním termínu pís. testu z obec. dějin novověkých uspěli všichni, a to s tímto počtem bodů:

Červenka, Pavel: 61 b.; Červinková, Mariana: 62; Drbohlavová, Anna: 59; Havelka, Jan: 66; Janata, Jakub: 37;

Kučera, Pavel: 68; Pánková, Jitka: 54; Rulec, Miroslav: 47; Šimková, Barbora: 53; Švarcová, Adéla: 62;

Vaňková, Hana: 54; Zvolenská, Lucie: 61

Na své testy se můžete přijít podívat ve čtvrtek 31/5 mezi 9.-12. hod.

K ústní rozpravě doporučuji doučit se faktografii. Současně si namátkou dovoluji upozornit, že v 18. stol. v Evropě ještě nejezdily parní vlaky ani parolodě pro "rychlejší cestování", v továrnách se nešilo na šicích strojích, Galileo Galilei nevynalezl teleskop, Marie Terezie nesoupeřila v l. 1740-1763 se Španělskem a hlavou anglikánské církve se nestal ani Jindřich II., ani Jindřich IV., ani Jindřich VI.

Jinak na první pokus celkem dobrý výkon u všech.

Zdraví Vás

Milan Svoboda

Povinně volitelné předměty v kombinovaném studiu v ak. roce 2018/2019

předměty