Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

exkurze Makedonie, Albánie, Bulharsko

termín: cca 5. - 12.5. 2018

detailní informace budou zveřejněny příští týden

 

                                   Kateřina Portmann, Jan Rychlík

exkurze Ke kořenům italské renesance

místo: Florencie, Pisa, Lucca, Siena, San Gimignano, Montecarlo

termín: 25.4. - 1.5.2018

cena: 6900,- Kč + 40,- Euro na vstupné

přihlášky: do 20.12.2017 dr. Pavlu Smržovi

další info 

info k platbě 

Povinně volitelné předměty kombinovaného studia v ZS 2017/2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k Vašim informacím, že se Vám nezobrazují povinně volitelné předměty, zpřístupňujeme jejich soupis. Pokud již výuka proběhla (FPP, LA1BE), můžete zkontaktovat vyučující ve věci výuky náhradní.

S pozdravem

J.Pažout

Bc. studium historie se zaměřením na vzdělávání

KHI/MC1B (Vybrané problémy z moderních dějin I - Poválečné proměny pohraničí), dr. Kateřina Portmann (Lozoviuková), so 16. 12. 1917, 9:00 – 14:00, P 101

KHI/LA1BE (Latina 1), dr. Pavel Smrž, so 7. 10. 2017, 10:00 – 17:00, P 101

NMgr. studium dějepisu pro 2. stupeň ZŠ

KHI/DEKUX (Dějiny kultury), dr. Anna Habánová, so 2. 12. 2017, 09:00 – 11:00, P 002

KHI/FPP (Film jako nástroj politické propagandy), dr. Kateřina Portmann (Lozoviuková), so 9:00 – 14:00, 7. 10. 2017, P 002

Tutorem pro 1. ročník je Anna Habánová, M.A., Ph.D.

.

PV předměty

Vážení studenti druhých ročníků navazujícího studia, níže naleznete soupis pro vás vypisovaných PV předmětů. Některým z vás se do níže uvedených předmětů nelze zapsat, jelikož jsou blokovány studijním oddělením pro studenty prvního ročníku, tato situace je nyní v řešení. Pokud je předmět vypsán pod zkratkou předmětu, který jste již absolvovali, lze na něj docházet, zápis do indexu se poté bude řešit individuálně pod jinou zkratkou (důležité je, abyste neabsolvovali 2x předmět se stejným obsahem). Detaily ke každému předmětu si můžete prohlédnout na STAGU, když si otevřete rozvrh patřičného vyučujícího. Tento seznam bude průběžně aktualizován.

dr. Milan Ducháček - Problémy moderních dějin (PMD2X, obsah: Jak číst a psát historiografický text) - sudá pondělí 14:20 - 17:45 
dr. Milan Ducháček - Čechoslovakismus, Mitteleuropa, natio Hungarica a jiná „středoevropská“ pojetí „národa“ v moderní éře (1848-1949) - lichá pondělí 14:20-17:45 (zkratka NAVCZ)

dr. Prokop Tomek -  VAMD Vybrané aspekty moderních dějin (bude věnováno Státní bezpečnosti) liché čtvrtky16:10 - 19:30

doc. Pažout - FREPH - obsah:Filmová reflexe protestního hnutí,
dr. Ulvr - PSD/USA - obsah: Dějiny Spojených států amerických
Mgr. Ulvr - DĚS1 - obsah:Dějiny sportu 1
dr. Habánová - DEKUX - obsah: Dějiny kultury
dr. Lhotová - IPRE