Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Přednášky pro veřejnost

Sdružení historiků České republiky - regionální pobočka Liberec

shcr logo zluta koule

smlovy praxe KHM

Na sekretariátu KHI je možno vyzvednout smlouvy na praxe z oboru KHM.

BP, DP – vedoucí práce Kateřina Portmann

Termíny: odevzdání „hrubého“ textu (bez úvodu, závěru, kritiky pramenů a literatury)

  • do 15. února 2019: pokud hodláte absolvovat obhajobu v červnu 2019 (oficiálně stanovený termín odevzdání: do 15. 4. 2019)
  • do 28. dubna 2019: pokud hodláte absolvovat obhajobu v srpnu 2019 (oficiálně stanovený termín odevzdání: do 28. 6. 2019)

Povinně volitelné předměty v akademickém roce 2018/19 v prezenčním studiu a jejich náplň

předměty

Výsledky 1. testu PONX

Dobrý večer!

V prvním termínu pís. testu z obec. dějin novověkých uspěli všichni, a to s tímto počtem bodů:

Červenka, Pavel: 61 b.; Červinková, Mariana: 62; Drbohlavová, Anna: 59; Havelka, Jan: 66; Janata, Jakub: 37;

Kučera, Pavel: 68; Pánková, Jitka: 54; Rulec, Miroslav: 47; Šimková, Barbora: 53; Švarcová, Adéla: 62;

Vaňková, Hana: 54; Zvolenská, Lucie: 61

Na své testy se můžete přijít podívat ve čtvrtek 31/5 mezi 9.-12. hod.

K ústní rozpravě doporučuji doučit se faktografii. Současně si namátkou dovoluji upozornit, že v 18. stol. v Evropě ještě nejezdily parní vlaky ani parolodě pro "rychlejší cestování", v továrnách se nešilo na šicích strojích, Galileo Galilei nevynalezl teleskop, Marie Terezie nesoupeřila v l. 1740-1763 se Španělskem a hlavou anglikánské církve se nestal ani Jindřich II., ani Jindřich IV., ani Jindřich VI.

Jinak na první pokus celkem dobrý výkon u všech.

Zdraví Vás

Milan Svoboda

Povinně volitelné předměty v kombinovaném studiu v ak. roce 2018/2019

předměty