Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Individuální studijní plán

 

Podmínky individuálního studijního plánu

 

Studující kontaktuje vždy na počátku semestru vyučujícího předmětů, které si zapsal jako povinné. Každý vyučující sdělí podmínky udělení zápočtu a požadavky ke zkoušce. Neúplná účast na cvičeních, která jsou jinak povinná, bude zpravidla kompenzována zvláštními úkoly, které určí vyučující. Ostatní podmínky získání zápočtu jsou totožné s běžným denním studiem.

V případě úmyslu zapsání povinně volitelných a volitelných předmětů je třeba podmínky pro získání zápočtu konzultovat s vyučujícím ještě před zapsáním předmětu.