Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Historie se zaměřením na vzdělávání

Studující si z povinných, povinně-volitelných a volitelných předmětů vybere jak oborově profilující, tak doporučené předměty rozvíjející jejich oborové kompetence. Cílem je připravit absolventa obeznámeného s oborem historie, který je na úrovni bakalářského gradu s to vyhledat dobové prameny od českého středověku po soudobé české (československé) dějiny a kriticky s nimi pracovat. Dalším z cílů budoucích bakalářských absolventů Historie pro vzdělávání je jak znalost profilové odborné literatury k jednotlivým obdobím, tak schopnost pracovat s její elektronickou obdobou.

Absolvent studijního programu bude mít znalost základních metod a praktických dovedností historikovy práce. Využije své jazykové kompetence, spojené se schopností orientace v cizojazyčné odborné produkci (předpokládá se aktivní znalost dvou světových jazyků). Běžně bude uplatňovat své dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií se schopností jejich komplexních tvůrčích využití. Absolvent bude připraven k dalšímu studiu v navazujícím učitelském magisterském programu. Nepominutelnou složkou psychosociálních dovedností je schopnost racionální, věcné (asertivní) komunikace jak se spolupracovníky, tak se žáky či studenty ZŠ, SŠ. Zde absolvent uplatní své znalosti rétoriky, komunikace, psychologie a pedagogiky.

Důležitou oblastí působení absolventů studijního programu, kteří vystudují navazující magisterské studium učitelství, je školství. Ti, kteří ukončí své studium v bakalářském programu, mohou najít odborné uplatnění spíše v kulturních zařízeních, státních i soukromých organizacích v regionech i na celostátní úrovni např. v nepedagogické činnosti v oblasti nižších typů škol a specializovaných institucí.

 


   Počet zobrazených