Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Přednášky pro veřejnost

Sdružení historiků České republiky - regionální pobočka Liberec

shcr logo zluta koule

Praxe KHM

Nabídka praxí letní semestr 2017

Pro závazné nahlášení na praxi využijte elektronický formulář:

https://goo.gl/forms/oIoCxIfZxahVFx9c2

 

 

 

Nabídka praxí:

Aktualizace: Muzeum Českého ráje v Turnově v roce 2017 nepřijímá z časových důvodů studenty na praxi.

 

instituce garant počet studentů termíny možnost ubytování náplň / poznámka
Krajská vědecká knihovna v Liberci Václav Kříček Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 10 leden - srpen ne zpracování knih, služby čtenářům, práce se starými tisky
Národní památkový ústav, ú. o. p. v Liberci Mgr. Petra Šternová Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript neomezený, avšak pouze jeden v termínu celoročně ne dokumentační a evidenční práce / UPOZORNĚNÍ: studrnt je povinnen před nástupem na praxi uzavřít pojištění. Více informací sdělí Mgr. Petra Šternová
Severočeské muzeum v Liberci Mgr. Lubor Lacina, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 10 podzim, jaro ne  
Muzeum Českého ráje v Turnově Mgr. Alžběta Kulíšková Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 12 únor - srpen dle kapacity archeologie: depozitární práce, záchranné výzkumy. 2 studenti (červenec – srpen)
etnologie: evidence sbírkového fondu svatých obrázků v evidenčním programu Bach fotodokumentace zemědělského nářadí sbírky Dlaskův statek. 2 studenti.
knihovna: katalogizace Scheybalovy knihovny v katalogizačním programu Clavius – vhodné pro letní termíny, nejlépe pro dvojice, práce se sbírkou starých tisků (jarní termíny).  4 studenti 
oddělení archivu a historie: uspořádání sbírky (fondu) menšího rozsahu (lépe pro studenty vyšších ročníků), digitalizace archivních sbírek, spolupráce při evidenci archivního materiálu. 2 studenti
mineralogie: Výzkumy v geoparku UNESCO, Práce se sbírkami mineralogie, geologie, drahých kamenů, paleontologie a petrologie, digitalizace sbírkového fondu. (Květen-červen), 2 i více studentů
Národní technické muzeum Praha Zdeněk Vácha Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   6 (2. a 3. ročník) únor - srpen ne UPOZORNĚNÍ: NTM má vlastní formulář smluv a vyžaduje připojištění studenta!
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě PhDr. Ladislav Stejskal Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 2 2. června - 10. srpna ne archeologie, staré tisky (knihovna), nové dějiny
Oblastní galerie v Liberci

Anna Habánová, M.A., Ph.D.
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

více, avšak pouze jeden v termínu celoročně ne práce se sbírkami, práce s Demusem, galerijní animační programy, inventarizace
SOkA Semily Mgr. Pavel Jakubec Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript více, avšak pouze jeden v termínu červenec - srpen ano digitalizace, předarchivní péče
SOkA Liberec Mgr. Robert Filip Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 6 celoročně ano pořádání, předarchivní péče, digitalizace
SOkA Jablobec nad Nisou Mgr. Jan Kašpar Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 4 červenec - srpen ne zpřístupňování archiválií, předarchivní péče
SOkA Česká Lípa PhDr Jana Blažková Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 2 červen ̶ srpen ne pořádání sbírek soudobé dokumentace
Národní archiv Praha Mgr David Hubený Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 5, pouze jeden v termínu lede, únor, červen, červenec, srpen ne pracovní doba 9-17:30, studenti, kteří píší či zamýšlejí psát závěrečné školní práce na téma dějin z let 1918-1945. Praktikanti budou zapojeni do pořádání fondů Ministerstvo zemědělství, Zemské četnické velitelství Praha - bezpečnostní záležitosti a přípravy digitalizace fondu Sčítání obyvatelstva 1930. Podle potřeby jim mohou být svěřeny i další úkoly.

Pokyny pro praxe KHM

Studentům oboru Kulturněhistorická a muzeologická studia (Bc.) a jednooborové Historie (NMgr.)

PRAXE

Na  webových stránkách KHI najdete aktualizovanou nabídku praxí. Praxe jsou povinnými předměty, ke zdárnému ukončení celého studia je proto nezbytné absolvovat PX1, PX2E i PX3E a v případě NMgr předmět PRAX. Praxe absolvujete v období letních prázdnin!

Obor Kulturněhistorická a muzeologická studia (Bc.)

Praxi máte všichni zapsanou ve STAGu, k přihlášení se o zápočet (tj. také k nástupu na praxi) je však třeba mít absolvované některé důležité předměty:

1. ročník Úvod do studia historie

2. ročník České dějiny středověké a České dějiny novověké

Pokud nebudete mít na konci zimního semestru (dle data uvedeného v Harmonogramu výuky TUL) zkoušky z těchto předmětů, musíte si praxi (PX1, popř. PX2E) odložit do dalšího ročníku.

Praxe za 1. a 3. ročník trvá 80 hodin (2 týdny), za 2. ročník 120 hodin (3 týdny). U vybraných institucí je možné domluvit širší časové rozpětí absolvování praxe (např. červenec až srpen s tím, že praxi absolvujete ve vybraných týdnech dle dohody s garantem praxí – toto je vhodné pro studenty vyšších ročníků!)

Praxi si vybíráte podle svého zájmu a nastavených možností tak, abyste každý rok poznali jiný typ odborného pracoviště. Opakování praxe ve stejné instituci je možné pouze jednou a tehdy, když si Vás instituce vyžádá a žádost zdůvodní.

Obor Historie (NMgr.)

Praxe za 1. ročník NMgr. trvá 80 hodin a není podmíněna splněním konkrétních předmětů.

Všeobecné informace

Výběr praxí probíhá tak,že slušně kontaktujete emailem garanta v příslušné instituci a teprve po dohodě a vzájemném odsouhlasení termínu nástupu a souhlasu garanta se zapíšete do elektronického formuláře vyvěšeného na elektronické nástěnce webu KHI. Tento formulář bude spuštěn na začátku letního semestru. Zapisování bude možné do konce 16. kalendářního týdne, vyzvedávání podepsaných smluv v předposledním a posledním týdnu výuky.

Výjimku v termínech ve zcela ojedinělých případech mohou využít studenti třetího ročníku Bc. studia, kteří potřebují praxi absolvovat do konce května, aby se mohli přihlásit na SZZk. Ti se zapíší do 30. 10. a sice výhradně na email garanta praxe na TUL ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

Na vybrané pracoviště doručíte obě paré podepsané smlouvy 7–14 pracovních dnů před nástupem na praxi. Jedno vyhotovení obdržíte podepsané ředitelkou/ředitelem instituce zpět a spolu s hodnocením praxe (vystavuje garant praxe) dodáte zpět na KHI v dostatečném předstihu před zápočtem. Zápočet z praxí bude vypisován na konci srpna s termínem udělení na začátku září. Bez uvedených podkladů není možné zápočet zapsat. Studenti KHM spolu s hodnocením praxe PX3 dodávají stať (esej), ve které zhodnotí průběh všech proběhlých praxí.

Případné dotazy směřujte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript