Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Přednášky pro veřejnost

Pravdavitezi Liberec plakat page 001

Sdružení historiků České republiky - regionální pobočka Liberec

shcr logo zluta koule

Projekt Kristián Kryštof Clam-Gallas

obalka-kk-c-g

Kristián Kryštof hrabe Clam-Gallas. Strucná biografie 
Projekt, vzniklý v semináři k českým dějinám raného novověku, měl za cíl vytvořit stručnou biografii Kristiána Kryštofa Clam-Gallase, příslušníka zemské české šlechty z přelomu 18. a 19. století, mimořádnou osobnost svého rodu i českých stavovských dějin. Životopis tohoto urozeného muže se dosud omezoval na několik krátkých biografických hesel. Za východisko bádání byl zvolen nekrolog J. Rittera z Rittersbergu z roku 1838. Poté, co studující tento text transliterovali ze švabachu a přeložili jej z němčiny, provedli identifikaci osob a míst zde zmíněných a vytvořili k českému překladu rejstríky jmenný a místní. Následovaly archivní rešerše v Čechách a v Rakousku. Konečnou fází se stalo vytvoření kapitol pojednávajících o nejrůznějších tématech spjatých se životem a veřejnou činností K. K. Clam-Gallase.