Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Přednášky pro veřejnost

Sdružení historiků České republiky - regionální pobočka Liberec

shcr logo zluta koule

PV předměty

Vážení studenti druhých ročníků navazujícího studia, níže naleznete soupis pro vás vypisovaných PV předmětů. Některým z vás se do níže uvedených předmětů nelze zapsat, jelikož jsou blokovány studijním oddělením pro studenty prvního ročníku, tato situace je nyní v řešení. Pokud je předmět vypsán pod zkratkou předmětu, který jste již absolvovali, lze na něj docházet, zápis do indexu se poté bude řešit individuálně pod jinou zkratkou (důležité je, abyste neabsolvovali 2x předmět se stejným obsahem). Detaily ke každému předmětu si můžete prohlédnout na STAGU, když si otevřete rozvrh patřičného vyučujícího. Tento seznam bude průběžně aktualizován.

dr. Milan Ducháček - Problémy moderních dějin (PMD2X, obsah: Jak číst a psát historiografický text) - sudá pondělí 14:20 - 17:45 
dr. Milan Ducháček - Čechoslovakismus, Mitteleuropa, natio Hungarica a jiná „středoevropská“ pojetí „národa“ v moderní éře (1848-1949) - lichá pondělí 14:20-17:45 (zkratka NAVCZ)

dr. Prokop Tomek -  VAMD Vybrané aspekty moderních dějin (bude věnováno Státní bezpečnosti) liché čtvrtky16:10 - 19:30

doc. Pažout - FREPH - obsah:Filmová reflexe protestního hnutí,
dr. Ulvr - PSD/USA - obsah: Dějiny Spojených států amerických
Mgr. Ulvr - DĚS1 - obsah:Dějiny sportu 1
dr. Habánová - DEKUX - obsah: Dějiny kultury
dr. Lhotová - IPRE

Možnosti výjezdu studentů na letní školy

Jedná se o možnost výjezdu do zahraničí na letní školu, přičemž Zahraniční oddělení hradí školné (proti faktuře).

Termín zadosti byl zrušen, takže je možno zadat průběžně kdykoli. Podrobnější informace má paní Radka Přeučilová z kanceláře Erasmus.

Všechny informace a připravené formuláře jsou k dispozici na:

http://www.tul.cz/verejnost-a-media/mezinarodni-spoluprace/mobilitni-program-rektora-tul-na-vyjezdy-na-letni-skoly-v-zahranici-a-studium-na-partnerskych-skolach-v-zemich-mimo-eu

V rámci tohoto programu určeného pro studenty z bakalářských a magisterských programů TUL budou finančně  podporovány dva typy mobilit:

- účast na letní škole v zahraničí

- studijní pobyt na partnerské škole TUL mimo EU (zahraniční VŠ instituce a TUL si vzájemně pro své studenty prominou školné).

Čtvrtý ročník Soutěže Příběhy 20. století

Do konce února 2017 můžete hledat pamětníky, natáčet jejich vzpomínky a soutěžit o 50 000 korun. Podrobnosti najdete na www.pribehy20stoleti.cz.

pribehy 20st

Více info zde:

Exkurze: NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ – NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ HEYDRICHIÁDY pátek 4. listopadu 2016

Exkurze je součástí cvičení kurzu DCZ, DCZE. Účastnit se jí mohou i ostatní studující a příznivci KHI.

INFO ZDE

Německý jazyk pro historiky 1 (PN1-B)

Povinnou studijní literaturou pro předmět Německý jazyk pro historiky 1 je:Stanislava Hřebíčková: Textová cvičebnice němčiny pro historiky. Karolinum, 2005, za zimní semestr lekce 1-5. Žádám všechny studenty tohoto předmětu, aby si tato skripta opatřili a donesli s sebou na náš blokový seminář (pátek 16. 12. 2016, 9:00-15:00 hod.).

Nikola Mizerová