Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Přednášky pro veřejnost

prezentace knihy Pavla Kmocha „Operace ANTHROPOID: EPILOG“

Pozvánka Kmoch 10.12.2018 page 001

Rozpad československé federace (1989–1992)

prednaska vyroci Rychlik page 001

Sdružení historiků České republiky - regionální pobočka Liberec

shcr logo zluta koule

Témata a okruhy témat bakalářských a magisterských prací (akademický rok 2014/2015)

témata

smlouvy na praxi

Smlouvy na praxi studentů 3. ročníku KHM jsou k dispozici k vyzvednutí v sekretariátu KHI.

L. V.

Vrácení přeplatku exkurze

Prosím účastníky exkurze z 15.a 16. 5., aby si v sekretariátu KHI vyzvedli přeplatek 700,- Kč.

Děkuji

L. Vondrušková

 

Aktivní seminář o soudních procesech za normalizace

Rádi bychom Vás pozvali na workshop, pořádaný katedrou historie TU v Liberci, který by seznámil širokou (i odbornou) veřejnost se situací v době tuhého totalitního režimu, a to nejen v Československu, ale v celém východním bloku.

Podrobné informace naleznete na: http://soudniprocesy.wix.com/webpage 

V rámci  workshopu se 12. dubna od 10.00 hod v UKN uskuteční přednáška pro veřejnost dr. J. Pažouta a dr. V. Umlaufa "Vykonstruované procesy za dob totality" a následná otevřená diskuze.

Těšíme se na Vaši účast!

zápis předmětů

Upozornění studentům:
Věnujte zvýšenou pozornost při zapisování povinně volitelných předmětů. Povinně volitelný předmět musí mít vypsaný rozvrh. Výjimkou jsou předměty Úvod do studia památkové péče (USPAP) a všechny varianty Historické exkurze (HEX atp.), které budou vyučovány v letním semestru bez řádné místnosti.
Pokud budete v některém individuálním případě na pochybách, kontaktujte vyučujícího předmětu nebo dr. Ulvra.