Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Přednášky pro veřejnost

Absolventi a studujici KHI ve svete vedy prosinec 2017

Sdružení historiků České republiky - regionální pobočka Liberec

shcr logo zluta koule

Náhrady výuky prof. Rychlíka

S ohledem na to, že v důsledku různých technických problémů odpadlo několik přednášek prof. Rychlíka ze světových dějin (středa, 16.10, místnost H32) a ještě další odpadnou 30. října a 6. listopadu je nutné výpadek nahradit. S přihlédnutím k časovým možnostem studentů (na základě dotazu u studentů provedeného 16. října 2013) bude náhradní výuka za vypadlé přednášky organizována takto:

1) náhradní přednáška ze světových dějin 1789-1914 za řádnou přednášku, která připadá na středu 30. října od 16.10 (místnost H32), se bude konat ten samý den, tedy 30. října, od 14.20 v místnosti S0 (1. patro budovy S).

2) náhradní přednášky za výpadky 2., 9., 23. 10. a 6. 11. se budou konat vždy v sudou středu od 14.20 v místnosti S0. Vyjma dní 30. 10. a 6. 11. se kromě toho budou konat i přednášky v řádném termínu, tedy každou středu od 16.10 v místnosti H32.

Vrácení částky z příspěvku na exkurzi 16.-17.5. pevnosti

Dle výsledků vyúčtování exkurze bude účastníkům vrácena částka 200,- Kč. Prosím studenty, kteří se exkurze účastnili, aby si ji vyzvedli na sekretariátu KHI.
Prosím, pokud to bude možné, vezměte si s sebou (aspoň někdo) 800,- Kč na vrácení, mám velké bankovky.
Děkuji

Vondrušková

Zápočet z SH2E - SH1B

Zápočet z Historického semináře II (SH2E) uděluje studentům Kulturně historického studia vedoucí jejich bakalářské práce, zápočet z Historického semináře I (SH1B) studentům učitelství dějepisu vedoucí katedry dr. Pažout (v případě studentů, kteří píší BP na katedře historie, na základě referencí vedoucích těchto bakalářských prací).

HISTORICKÁ EXKURZE

STÁLE VOLNÁ MÍSTA !!!

Zájemci, kteří nejsou přihlášeni na exkurzi ve Stagu, se mohou hlásit a zaplatit do středy 15.5. do 16.30 hod.

 aktuální informace k exkurzi se budou objevovat na  https://www.facebook.com/events/566837386683304/

odjezd: v 9.00 h. od budovy P

příjezd: cca do 20.00 h.

stručný program 

 Vážení studenti, ve dnech 16. – 17. 5. 2013 se bude konat plánovaná historická exkurze s tématem Pevnosti a pevnůstky. Navštívíme československé pevnosti Dobrošov a Březinka, dále Josefov a v Polsku Kladsko a Zabkowice Slaskie (Frankenstein). Účast je podmíněna uhrazením částky 1200,- Kč, do níž je zahrnuta doprava, ubytování a vstupy. Nevyčerpané finance budou vráceny. Požadovanou částku můžete odevzdávat u Lady Vondruškové po jejím návratu z dovolené. Zaplacení exkurze slouží též jako oficiální zápisné. Přednostně jsou přijímáni studenti, kteří si předmět zapsali ve STAGU, náhradníci budou akceptováni až do naplnění kapacity autobusu.  Oficiálními organizátory exkurze jsou dr. Smrž a dr. Ulvr.  Další podrobnosti budou postupně zveřejňovány na webových stránkách katedry. 

 


 

Bakaláři, diplomanti Kateřiny Lozoviukové

Ti, kteří hodlají absolvovat SZZ v ZS 2012/2013, odevzdají vytištěné „hrubé“ texty (bez úvodu, závěru, kritiky pramenů a literatury) do čtvrtka 4. října na katedře historie.

Ti, kteří hodlají absolvovat SZZ v LS 2012/2013 (červnový termín), odevzdají vytištěné „hrubé“ texty (bez úvodu, závěru, kritiky pramenů a literatury) do čtvrtka 29. listopadu na katedře historie.

Zároveň všichni studující, kteří mají práce obhajovat v řádném termínu během akademického roku 2012/2013 sdělí do 4. října, kdy hodlají reálně absolvovat SZZ.

Stačí elektronicky (e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

Pozdější termíny nebudu akceptovat.