Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Přednášky pro veřejnost

prezentace knihy Pavla Kmocha „Operace ANTHROPOID: EPILOG“

Pozvánka Kmoch 10.12.2018 page 001

Rozpad československé federace (1989–1992)

prednaska vyroci Rychlik page 001

Sdružení historiků České republiky - regionální pobočka Liberec

shcr logo zluta koule

Výsledky testu z DK2 - 1. verze

Dobrý den, u 1. verze testu z dějin kultury (tj. pouze za část, kterou vyučuji a zkouším) uspěli/-y: Jan Hnělička 41 b., Eliška Poloprudská 41 b., č. P11000300 40 b., Kateřina Olšová 39 b., Kateřina Hejnová 39 b., Milena Plášilová 35 b. Blahopřeji. Těm, kteří uspěli, a chtějí přijít na zkoušku již v pátek 17. 1., sděluji, že první část zkoušení se uskuteční od 9 do 10 hod. Poté máme pracovní poradu a po ní, asi po 12. hod., dozkouším ostatní. K ústní zkoušce se seznamem literatury k DK2 (který jsem již schválil) můžete chodit ve dvojicích, pokud se tak domluvíte. Druhý termín mohou zkusit: Radmila Grohová 32 b., Adéla Poulíková 31 b., p. Rapf 31 b., Jitka Ressnerová 18 b., Simona Gláserová 15 b., Václav Stoklasa 14 b., Markéta Čimburová 8 b. M. Svoboda

Výsledky 1. pís. testu z DNC/DNCE a další informace

Dobrý den, u 1. písemného testu z DNC/DNCE uspěli tito studující, jimž blahopřeji: Grohová, Hejnová, Janíková, Jedličková, Paulíková, Plašilová, Poloprudská, Slavíková, Špetlíková, Vavřinová Bielik, Brejchová, Buerger, Čežíková, Dohnalová, Dufková, Halířová, Hladíková, Hyblerová, Kočovská, Kredbová, Kulhánková, Lefnerová, Líbalová, Martínek, Muellerová, Poláková, Polesná, Priščáková, Sedláčková, Šanovcová, Šomjaková, Urbanová M., Urbanová P., Vrána. Druhý pís. test se koná 21. 1. od 9 do 10 hod. v budově P, posluchárně P0 (nula). Je v ní dostatek místa, proto bude mít každý vedle sebe volno. Třetí a poslední termín testu z DNC/DNCE se koná 4. 2. od 9 do 10 hod. v S5B. Vypsány jsou také termíny ústních zkoušek z DNC/DNCE. Z kapacitních důvodů není možné navyšovat počet zkoušených během jednoho dne. Domluvte si také, prosím, v jakém pořadí ke zkoušce přijdete. Samozřejmostí je doplnění informací, které jste v testu neprokázali. Před samotnou rozpravou o pramenech a literatuře se dotazuji na správné znění otázek v testu špatně zodpovězených. Jestliže si tyto znalosti nedoplníte, není možné ústní zkoušku absolvovat. M. Svoboda

Náhrady výuky prof. Rychlíka

S ohledem na to, že v důsledku různých technických problémů odpadlo několik přednášek prof. Rychlíka ze světových dějin (středa, 16.10, místnost H32) a ještě další odpadnou 30. října a 6. listopadu je nutné výpadek nahradit. S přihlédnutím k časovým možnostem studentů (na základě dotazu u studentů provedeného 16. října 2013) bude náhradní výuka za vypadlé přednášky organizována takto:

1) náhradní přednáška ze světových dějin 1789-1914 za řádnou přednášku, která připadá na středu 30. října od 16.10 (místnost H32), se bude konat ten samý den, tedy 30. října, od 14.20 v místnosti S0 (1. patro budovy S).

2) náhradní přednášky za výpadky 2., 9., 23. 10. a 6. 11. se budou konat vždy v sudou středu od 14.20 v místnosti S0. Vyjma dní 30. 10. a 6. 11. se kromě toho budou konat i přednášky v řádném termínu, tedy každou středu od 16.10 v místnosti H32.

Vrácení částky z příspěvku na exkurzi 16.-17.5. pevnosti

Dle výsledků vyúčtování exkurze bude účastníkům vrácena částka 200,- Kč. Prosím studenty, kteří se exkurze účastnili, aby si ji vyzvedli na sekretariátu KHI.
Prosím, pokud to bude možné, vezměte si s sebou (aspoň někdo) 800,- Kč na vrácení, mám velké bankovky.
Děkuji

Vondrušková

Zápočet z SH2E - SH1B

Zápočet z Historického semináře II (SH2E) uděluje studentům Kulturně historického studia vedoucí jejich bakalářské práce, zápočet z Historického semináře I (SH1B) studentům učitelství dějepisu vedoucí katedry dr. Pažout (v případě studentů, kteří píší BP na katedře historie, na základě referencí vedoucích těchto bakalářských prací).