Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Přednášky pro veřejnost

Sdružení historiků České republiky - regionální pobočka Liberec

shcr logo zluta koule

seminář Česko-slovenské vztahy

Katedra historie spolu se svými spolupořadateli srdečně zve na letošní seminář Česko-slovenské vztahy, který se bude konat 16. – 18. 8. 2017.

Téma zní „Člověk a moc - politický vývoj a jeho dopad na nálady a chování obyvatelstva" v rámci dvouletého cyklu Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Říšská župa Sudety a další odtržená československá území v letech 1938/39-1945.

Studenti mají vstup zdarma.

program

Přihlásit se můžete prostřednictvím přihlašovacího formuláře http://www.cesko-slovenske-vztahy.cz/aktualni-rocnik/registrace/

nebo v listinné podobě:  přihláška

Smlouvy na praxe KHM - k vyzvednutí na sekretariátu KHI

Prosím studenty, kteří si ještě nevyzvedli smlouvy na praxi, aby tak učinili. Smlouvu je nutné do instituce zanést před nástupem na praxi.

Děkuji

L. Vondrušková

PONX - neprezentovaná témata

Dobrý den,

upozorňuji ty, kteří se nedostavili na poslední seminář z obecných dějin novověkých v pátek 26. 5. a neprezentovali vybraná témata z baroka, že jsou povinni zaslat mi své prezentace elektronicky. V opačném případě jde o nesplněnou povinnost, která znemožňuje uzavřít předmět ústní zkouškou.

M. Svoboda

výsledky testu DCZE, DCZ 29.5.

výsledky

Možnosti výjezdu studentů na letní školy

Jedná se o možnost výjezdu do zahraničí na letní školu, přičemž Zahraniční oddělení hradí školné (proti faktuře).

Termín zadosti byl zrušen, takže je možno zadat průběžně kdykoli. Podrobnější informace má paní Radka Přeučilová z kanceláře Erasmus.

Všechny informace a připravené formuláře jsou k dispozici na:

http://www.tul.cz/verejnost-a-media/mezinarodni-spoluprace/mobilitni-program-rektora-tul-na-vyjezdy-na-letni-skoly-v-zahranici-a-studium-na-partnerskych-skolach-v-zemich-mimo-eu

V rámci tohoto programu určeného pro studenty z bakalářských a magisterských programů TUL budou finančně  podporovány dva typy mobilit:

- účast na letní škole v zahraničí

- studijní pobyt na partnerské škole TUL mimo EU (zahraniční VŠ instituce a TUL si vzájemně pro své studenty prominou školné).