Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Fontes Nissae III/2002

OBSAH

 • Studie
 • Rudolf Anděl - Lesk a bída ,,nové" drobné pobělohorské šlechty (Rodina Püchlerů na lenním statku Loučná na Frýdlantsku)
 • Jan Kilián - Jan Matyáš Gallas pohledem kritické historiografie
 • Jana Nová - C. k. privilegovaný Střelecký sbor v Jablonci nad Nisou
 • Petr Nový - Výroba krystalerie a luxusního lisovaného skla v Jizerských horách
 • Andrea Janoušková - Liberecké divadlo za druhé světové války
 • Markéta Lhotová - Příspěvek k historii židovských komunit na Jablonecku a Liberecku v období 1938–1939
 • František Padrta - Doplňovací volby do říšského sněmu v roce 1938 s přihlédnutím k situaci na Jablonecku
 • Jiří Bock - O městské správě v Chrastavě v letech 1850 až 1945 a uchovávání jejích písemností
  (Příspěvek k historickému vývoji fondu Archiv města Chrastava)
 • Materiály
 • Uwe Kahl: Žaltář z roku 1618 (překlad a edice jmen novoměstských vězňů 1621: M. Svoboda)
 • Milan Svoboda: Památka ze sbírky CWB Zittau
 • Milan Svoboda: Majestát Rudolfa II. ve sbírkách Christian-Weise-Bibliothek v Žitavě
 • Jan Kašpar: Nové městské a obecní znaky okresu Jablonec nad Nisou
 • Zprávy o institucích
 • Hana Chocholoušková: Cechovní písemnosti ve Státním okresním archivu v Liberci
 • Jan Kašpar: Cechovní archiválie uložené ve Státním okresním archivu Jablonec nad Nisou
 • Blanka Konvalinková: Mezinárodní knihovnická konference ABDOS 2002 a její význam pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci
 • Miloslava Melanová: Diplomové práce obhájené na katedře dějepisu FP TU v Liberci v letech 2001-2002
 • Osobní kronika
 • Zprávy o literatuře
 • Bibliografie
 • Václav Kříček - Výběrová bibliografie k dějinám Libereckého regionu z odborných a populárně-naučných časopisů za rok 2001