Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Fontes Nissae V/2004

OBSAH

 • Studie
 • František Švejda - Rod Eberhardtů na Dolní Oldříši pohledem sepulkrálních památek
 • Vladimír Beránek - Sladový urbář města Liberce (Příspěvek k hospodářským dějinám města Liberce v předbělohorském období)
 • Jan Kašpar - Jablonecký starosta Karl Richard Fischer (1871-1934). Intelektuál úspěšným politikem (Pokus o zhodnocení osobnosti)
 • Susanne Keller-Giger - Nicht zu Ende gedacht?! - Ein Beitrag zur Sicht der deutschsprachigen Reichenberger Tagespresse auf die Situation der Sudetendeutschen in der Tschechoslowakei von 1929-1938
 • Kateřina Kočová - Mimořádný lidový soud v Liberci v roce 1948
 • Materiály
 • Petr Hartman, Jan Prostředník, Petr Šída - Neolitický těžební a výrobní areál v Jizerských horách
 • Milan Svoboda - Taxa panství Rejchnberského (1621)
 • Pavel Pilz, Smržovský rukopis
 • Hana Chocholoušková, Soupis kronik libereckého okresu uložených ve fondech SOkA Liberec
 • Alena Pečová, Soupis kronik, fotokronik a pamětních knih uložených ve fondech SOkA Jablonec nad Nisou
 • Jan Kašpar, Jablonečtí starostové do roku 1945 (příspěvek k dějinám místní elity)
 • Robert Kvaček, Pátý plán
 • Kateřina Kočová, Paměť Liberecka I. - Příběh Růženy Koškové- Krásné
 • Zprávy o institucích
 • M. Melanová, M. Svoboda - Sedm let přednáškových cyklů pro veřejnost
 • M. Košutová - Studující katedry dějepisu v Normandii
 • Zprávy o literatuře
 • Bibliografie
 • Václav Kříček - Výběrová bibliografie k dějinám libereckého regionu z odborných a populárně-naučných časopisů za rok 2003