Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Fontes Nissae VI/2005

OBSAH

 • Úvod
 • Studie
 • Jan Štovíček - Renesanční bibliofil dr. Jiří Mehl ze Střelic
 • Jana Nová - Adolf Benda a Adolf Lilie - Dva pohledy na dějiny Jablonce nad Nisou
 • Marie Macková - Voršilky v Liberci 1895–1918
 • Kateřina Kočová - Mimořádný lidový soud v Liberci a firma Johann Liebieg a Comp.
 • Materiály
 • Hana Chocholoušková - Školství a jeho fondy na okrese Liberec
 • Jan Kašpar, František Padrta - Archiválie Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou z oblasti školství a vzdělávání
 • Robert Filip - Okresní národní výbor Liberec v letech 1945–1960. Část I. (1945–1961)
 • M. Svoboda a kol. - Zpracování a edice korespondence Johanna Josefa Khittela ve Státním okresním archivu Jablonec nad Nisou (Ze semináře k raně novověkým českým dějinám)
 • Petr Holub - Horní svoboda Kryštofova Údolí
 • Jan Pařez - Povýšení Smržovky na město ve světle úřední korespondence Českého místodržitelství a Šlechtického archivu
 • Pavel Pilz - Jak Honsberk ke svému znaku přišel
 • Barbora Mládková - Paměť Liberecka II. – Příběh Zdeňka Vlasty (Akce Kluky)
 • Zprávy o institucích
 • Kateřina Kočová - „Mýty a realita 1938–1948“, 10. října 2005
 • Kateřina Habartová - Evropa si připomněla 60 let od konce války. Vzpomínková akce v koncentračním táboře Sachsenhausen
 • M. Svoboda - „Mezinárodní vědecká konference“ o přínosu Biberštejnů pro rozvoj slezsko-lužického pohraničí (Żary 3.–4. června 2005)
 • Zprávy o literatuře
 • Tomáš Baletka, Páni z Kravař, Praha 2004. 592 s. (M. Prokop)
 • Aleš Valenta, Dějiny rodu Kinských, České Budějovice 2004. 351 s. (M. Svoboda)
 • Osobnosti v dějinách regionu 2, Liberec 2005 (K. Kaiserová)
 • Jan Boháček – Ivo Navrátil – Robert R. Novotný, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější. Supplementum Sborníku muzea v Turnově, svazek 1. Muzeum Českého ráje v Turnově, Turnov 2003, 392 s. (J. Kašpar)
 • Putování s medvědem. Sborník k výročí 650 let města Vysokého nad Jizerou 1354–2004. Liberec, Nakladatelství Bor 2004 (R. Anděl)
 • Ladislav Ulrych, První česká kronika obcí Mníšek a Fojtka, Mníšek 2004 (M. Svoboda)
 • Markéta Lhotová – Jan Strnad – Jan Kober – František Padrta: Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou, Jablonec n. N., Informační centrum MÚ v Jablonci n. N. 2004 (J. Mohr)
 • Paměť předmětů. 100 let Muzea v Jablonci nad Nisou. Jablonec nad Nisou, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. N. 2004 (M. Melanová)
 • Lubomír Vejražka – Jiří Hladík: Hledání – 100 let Jedličkova ústavu v Liberci. (M. Melanová)
 • Smržovka, Občanské sdružení Unikátní projekty 2004 (M. Melanová)
 • Zprávy Společnosti pro dějiny Němců v Čechách IV/2005 (M. Melanová)
 • Josef Klempera, Vodní mlýny v Čechách VII. Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko, Českodubsko, Českolipsko, Železnobrodsko, Turnovsko, Praha 2003 (V. Beránek)
 • Daniel C. Schmid, Dreiecksgeschichten. Die Schweizer Diplomatie, das „Dritte Reich“ und die böhmischen Länder 1938–1945, Zürich, Chronos 2004 (P. Pilz)
 • Jaroslav Kučera, Žralok nebude nikdy tak silný, Praha, Argo 2005 (R. Kvaček)
 • Pavel D. Vinklát, Kronika trampingu v Jizerských horách 1934-2004, Liberec 2004 (J. Velinský)
 • Bibliografie
 • Václav Kříček - Výběrový soupis článků k dějinám Libereckého kraje za rok 2004