Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Fontes Nissae VII/2006

OBSAH

Úvod

Studie

 • Daniela Pešíková - Rodová hrobka v Hejnicích za éry Gallasů
 • Tomáš Okurka - Obchodní a živnostenská komora v Liberci a Všeobecná zemská výstava 1891
 • Petra Hejralová - Muzejní spolek v Železném Brodě 1934–1957
 • Milan Svoboda - Zapomenuté knihy Rudolfa Wolkana. Črta bio-bibliografická
 • Detlef Brandes - Liberec v krizovém roce 1938
 • Kateřina Kočová-Lozoviuková - Mimořádný lidový soud v Liberci a pobočné koncentrační tábory KT Groß-Rosen

Materiály

 • Ivan Bernátek - Předběžná zpráva o zpracování Wolkanova fondu
 • Michal Babík - Liberecká přednáška Richarda Nikolaa Coudenhove-Kalergiho a její vliv na koncepci Panevropy
 • Jan Heinzl - Paměť liberecka III. Centralizační a internační klášter Hejnice 1950–1955. Čtyři rozhovory s oběťmi komunistické perzekuce
 • Hana Chocholoušková - Archiválie střeleckých, vojenských a hasičských spolků uložené ve Státním okresním archivu Liberec
 • Jan Kašpar - Archiválie hasičských a vojenských spolků uložené ve fondech Státního okresního archivu (SOkA) Jablonec nad Nisou

Zprávy o institucích

 • Miloslava Melanová - 15 let Katedry dějepisu FP TU v Liberci
 • Miloslava Melanová - Diplomové práce obhájené na Katedře dějepisu FP TU v Liberci v letech 2003–2006
 • Milan Svoboda - XI. ročník Celostátní vědecké studentské konference

Medailony

 • Zdeněk Beneš - Životní jubileum prof. dr. Lenky Bobkové
 • Rudolf Anděl - K osmdesátinám historika PhDr. Zdeňka Brunclíka

Zprávy o literatuře

Bibliografie

 • Václav Kříček - Výběrový soupis článků k dějinám Libereckého kraje za rok 2005