Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Fontes Nissae VIII/2007

OBSAH

ÚVOD

STUDIE

 • Jiří Janáček, Počátky divadelního života v Liberci
 • Jana Nová, Tři osobnosti z dějin Jablonce očima autora první jablonecké vlastivědy a jeho následovníků
 • Zdeněk Brunclík, Anarchisté na Liberecku v 80. a 90. letech 19. století. O Ladislavu a Arnoštovi Brunclíkovi a dalších mladých lidech, kteří chtěli změnit společnost
 • Jiří Bock, Františkov 1657–1939. Přehled dějin kdysi samostatné obce s exkursem jejího správního vývoje
 • Mark Cornwall, Konec války v severních Čechách: Nový deník
 • Kateřina Lozoviuková, Mimořádný lidový soud v České Lípě
 • Robert Filip, Okresní národní výbor Liberec v letech 1945 až 1960. Část II (1952–1960)

MATERIÁLY

 • Milan Svoboda, Nový objev? Kresba Liberce kolem roku 1770
 • Milan Svoboda, Znovunalezený a vydaný rukopis Franze Némethyho o dějinách držitelů Frýdlantu (1278–1803 )
 • Petra Hejralová, Památník svobody v Železném Brodě
 • Hana Chocholoušková, Fondy sportovních a tělovýchovných spolků v Libereckém okrese
 • Jan Kašpar, Archiválie sportovních a tělovýchovných spolků uložené ve fondech Státního okresního archivu (SOkA) Jablonec nad Nisou

ZPRÁVY O INSTITUCÍCH

ZPRÁVY O LITERATUŘE

MEDAILONY