Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Fontes Nissae IX/2008

OBSAH

Studie

 • Milan Svoboda, Kaple Božího hrobu v Liberci
 • Martin Groman, Liberecká Stráž severu a rok 1948
 • Kateřina Lozoviuková, Tresty smrti udělené u Mimořádného soudu v Liberci
 • Anna Habánová, Portrét není realita, ale filosofie a poznání

Materiály

 • Milan Svoboda, Popis panství Liberec podle Berní ruly z roku 1677
 • Jiří Janáček, Divadelní společnost V. Tháma a V. Svobody v Liberci (Popis archivního materiálu ze Státního okresního archivu v Liberci)
 • Jan Kašpar – Alena Pečová, Archiválie bezpečnostních sil (četnických stanic a stanic Sboru národní bezpečnosti) uložené ve fondech SOkA Jablonec nad Nisou
 • Hana Chocholoušková, Policie a četnictvo ve fondech Státního okresního archivu Liberec

Zprávy o institucích

Zprávy o literatuře

Medailony

 • 70 let Valburgy Wowkové
 • PhDr. Jana Scheybalová (1940–2008)
 • Václav Kříček, Výběrový soupis článků k dějinám libereckého kraje za rok 2007

Materiály

Seznam autorů Fontes Nissae IX/2008

Pokyny k úpravě příspěvků pro Fontes Nissae