Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Fontes Nissae X/2009

 

OBSAH

Studie

 • Jan Mohr, Liberecké kašny
 • Jaroslav Zeman, Rudolf Bitzan, pozapomenutý spolutvůrce tváře Sudet
 • Anna Habánová, Historie liberecké výstavní haly Metznerbundu v Schückerstrasse 21, dnešní Pražské ulici
 • Zdeněk Brunclík, František Zejdl (1897-1971). První český prezident Obchodní a živnostenské komory v Liberci a politický vězeň
 • Kateřina Lozoviuková - Lenka Štopperová, Oblastní sběrné středisko v Liberci a odsun Němců
 • Kateřina Joklová, Liberecký monstrproces Emil Weiland a spol.

Materiály

 • Jan Kašpar, Jablonecký starosta Karl Richard Fischer (1871-1934). Intelektuál úspěšným politikem II (nové skutečnosti)
 • Jan Kašpar, Ing. Karel Šimon a Jablonec nad Nisou. Příspěvek k dějinám města v květnu 1945
 • Jan Kašpar, Novinky v oblasti komunální symboliky Jablonecka
 • Jiří Bock, Sbírka map a plánů Státního okresního archivu Liberec (1720-2007). Její zpracování, obsah a využití pro regionální výzkum

Zprávy o institucích

 • Jaroslav Pažout, Cyklus setkání s pamětníky „Žité dějiny" v Liberci
 • Anna Kašparová, Zpráva o studentském projektu Schallerova Topografie Království českého

Zprávy o literatuře

 • Milan Svoboda: Lenka Bobková - Luděk Březina - Jan Zdichynec - Zuzana Bláhová, Horní a Dolní Lužice. Praha, Libri 2008. 232 s.
 • Jaroslav Zelenka: Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.-17. století. Korunní země v dějinách českého státu IV, (edd. Lenka bobková - Jana Konvičná), Praha, Casablanca - FF UK 2009
 • Jaroslav Zelenka: Střední Evropa - Čechy, Slezsko a Horní Lužice ve hře velmocí 18. století, Milan Svoboda (ed.), Liberec, Euroregion Nisa - Technická univerzita v Liberci 2008. 144 s.
 • Milan Svoboda: Dvacet svazků žitavského periodika nejen pro knihovědce
 • Miloslava Melanová: Promarněná šance. Edice dokumentů k česko-německému vyrovnání před první světovou válkou. Korespondence a protokoly 1911-1912 (1, 2). Edd. Eva Drašarová, Roman Horký, Jiří Šouša, Luboš Velek. Praha, Národní archív 2008. 1 729 s.
 • Kateřina Lozoviuková: Kdo byl kdo v Říšské župě Sudety - Biografická příručka A - Z (CD-ROM)
 • Miloslava Melanová: Jiří Bock: Kateřinky 1608-2008. Přehled dějin a rozvoje kdysi samostatné obce k 400. výročí jejího založení. Liberec 2008. 56 s. (Zprávy České besedy č. 101)
 • Jakub Feige: Oskar Seidel: Chronik der Gemeinde Polaun. (Ed. Ullrich Junker), Bodnegg 2008. 436 s.
 • Rudolf Anděl: Petr Práger, Knížka o Zlaté Olešnici. Po cestách její minulosti. Zlatá Olešnice - Stanový - Lhotka - Navarov. 2008 (+DVD)
 • Robert Filip: Vladimír Novák, Armáda v Liberci a Libereckém kraji. Nakladatelství Květa Vinklátová - KNIHY 555, Liberec 2008, 134 s.
 • Marcela Suchomelová: Jan Strnad, rodáci o osobnosti Jablonce nad Nisou : kresby a akvarely z Jizerských hor, Jablonecka, Podještědí a Pojizeří, Jablonec nad Nisou 2008. 263 s.
 • Pavel Pilz: Petr Nový - Jaroslav Lubas - Zbyněk Černý: Historie a současnost podnikání na Jablonecku, Tanvaldsku a Železnobrodsku. Žehušice, nakl. Městské knihy 2007. 263 s. (54. díl řady "Historie a současnost podnikání)
 • Hana Chocholoušková: Ročenka liberecké architektury 03/2008. Redakce Karel Čtveráček, Liberec, Fotoarchiv města Liberce 2009, 103 s.
 • Jan Mohr: Sympozium uměleckoprůmyslových škol České republiky 2007. Praha, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Liberecký kraj 2007. 131 s.
 • Jan Mohr: Gabriele Stumpe - Dieter Klein, Jugendstil im alten Gablonz. Leutelt-Gesellschaft e. V., Neugablonz 2008. 136 s.
 • Jan Mohr: Jablonecká radnice 1931-1933. Příběh stavby Karla Wintera. Jablonec nad Nisou, Městské informační centrum 2008. 120 s.
 • Jan Mohr: Monika Wenzel-Bachmayer (ed.), Vom Jugendstil zum Art Déco - Die Sammlung der Fachschule für Schmuck und Edelsteine in Turnov. Wien, Wagner:Werk Museum Postsparkasse 2008. 60 s.
 • Jaroslav Zelenka: Sborník severočeského muzea. Historia 15/2008 (Oldřich Palata, Lubor Lacina edd.), Liberec 2008. 192. s.
 • Jiří Janáček: Marie Kwaysserová, Sen a skutečnost. (Ed. Eva Koudelková, překlady Štěpánka Teschinská, Pavel Novotný, Luboš Příhoda). Liberec, Nakladatelství Bor 2009. 113 s.
 • Rudolf Anděl: Josef Boček, Život s Janáčkem. Osobní výpověď sbormistra Josefa Bočka o hudbě a smíšeném pěveckém sboru Janáček z Jablonce nad Nisou. Jablonec nad Nisou, Sdružení Artefaktum.cz 2005 [2008]. 232 s.

Medailony

 • Jan Kašpar, Rudolf Anděl jubilující (bibliografie - MS)
 • Zdeněk Brunclík, Vzpomínka na doc. PhDr. Jaroslava Jozu, CSc.
 • Zdeněk Brunclík, K nedožitým 80. narozeninám PhDr. Františka Palackého, CSc.

 

Výběrový soupis článků k dějinám Libereckého kraje za rok 2008

Seznam oponentů Fontes Nissae X/2009