Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Historická exkurze „Bosna: mezi imperiální minulostí a nacionalistickou současností“:13. – 21. dubna 2019

Bosna a Hercegovina patří mezi nástupnické státy bývalé Jugoslávie.

Území, které patřilo k Osmanské říši i Rakousko-uherské monarchii prošlo spletitým vývojem. Vznik státu v roce 1992 byl spojen s válkou a ztrátou řady lidských životů, kulturních památek a hodnot. Etnická segregace, která se etablovala v 19. století, zůstala realitou každodenního života dodnes.

Garanti exkurze: Jan Rychlík, Kateřina Portmann

V případě dotazů kontaktujte Kateřinu Portmann: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Odjezd: sobota 13. 4. z Brna v 12.00 (přesné místo odjezdu bude upřesněno)

Příjezd: neděle 21. 4. do Brna (v odpoledních hodinách)

Cena: 11 500 Kč (cena zahrnuje: autobus z Brna a zpět, ubytování – většinou se snídaní, vstupy a odborný výklad)

Celou částku, prosím, uhraďte do 29.3.2019 na číslo bankovního účtu: 305806603/0300, variabilní symbol: 325600, jako účel platby uveďte: Bosna + příjmení účastníka

Kapacita: 17 osob (exkurze je určena akademickým pracovníkům, studujícím a absolventům Katedry historie)

Zájemci se přihlásí elektronicky u Kateřiny Portmann (e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. ) . K dispozici jsou poslední dvě volná místa.

 

PROGRAM + PRAKTICKÉ INFORMACE

 

Těšíme se na Vaši účastJ

Jan Rychlík, Kateřina Portmann a Lada Vondrušková

mostar1.jpgmostar2.jpg
Mostar: most postavený v 16. století spojoval muslimskou a křesťanskou část města. Zničen byl za jugoslávské války. K obnově mostu došlo, to se ale zatím nedá říct zcela o vztazích mezi obyvateli města…

BP, DP – vedoucí práce Kateřina Portmann

Termíny: odevzdání „hrubého“ textu (bez úvodu, závěru, kritiky pramenů a literatury)

  • do 15. února 2019: pokud hodláte absolvovat obhajobu v červnu 2019 (oficiálně stanovený termín odevzdání: do 15. 4. 2019)
  • do 28. dubna 2019: pokud hodláte absolvovat obhajobu v srpnu 2019 (oficiálně stanovený termín odevzdání: do 28. 6. 2019)

Povinně volitelné předměty v akademickém roce 2018/19 v prezenčním studiu a jejich náplň

předměty

Výsledky 1. testu PONX

Dobrý večer!

V prvním termínu pís. testu z obec. dějin novověkých uspěli všichni, a to s tímto počtem bodů:

Červenka, Pavel: 61 b.; Červinková, Mariana: 62; Drbohlavová, Anna: 59; Havelka, Jan: 66; Janata, Jakub: 37;

Kučera, Pavel: 68; Pánková, Jitka: 54; Rulec, Miroslav: 47; Šimková, Barbora: 53; Švarcová, Adéla: 62;

Vaňková, Hana: 54; Zvolenská, Lucie: 61

Na své testy se můžete přijít podívat ve čtvrtek 31/5 mezi 9.-12. hod.

K ústní rozpravě doporučuji doučit se faktografii. Současně si namátkou dovoluji upozornit, že v 18. stol. v Evropě ještě nejezdily parní vlaky ani parolodě pro "rychlejší cestování", v továrnách se nešilo na šicích strojích, Galileo Galilei nevynalezl teleskop, Marie Terezie nesoupeřila v l. 1740-1763 se Španělskem a hlavou anglikánské církve se nestal ani Jindřich II., ani Jindřich IV., ani Jindřich VI.

Jinak na první pokus celkem dobrý výkon u všech.

Zdraví Vás

Milan Svoboda

Povinně volitelné předměty v kombinovaném studiu v ak. roce 2018/2019

předměty