Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Historie katedry

Katedra historie působí na FP od  roku 1991, kdy byla založena jako katedra dějepisu, připravující budoucí učitele dějepisu pro 2. stupeň základních škol. První absolventi, studující učitelství dějepisu s českým nebo německým jazykem, ukončili studium v roce 1995. V dalších letech se možnosti dvouoborového studia rozšířily o  anglický a francouzský jazyk a poté o řadu dalších oborů. Od roku 2006 katedra garantuje také bakalářský program Kulturněhistorická a muzeologická studia, připravující odborníky pro nejrůznější typy historických pracovišť i státní správu. Na tento program je možno navázat studiem Historie, jehož absolventi získávají titul Mgr. Součástí studia učitelství dějepisu (v současnosti ve strukturované podobě Bc. + navazující Mgr.) i odborné historie jsou české a světové dějiny, kulturní historie i dějiny regionální. Studenti mají možnost zadávat si bakalářské i magisterské práce ve všech těchto specializacích. Katedra spolupracuje při výuce i při výzkumné práci s podobnými pracovišti v českých zemích i v zahraničí. Významná je zároveň trvalá spolupráce s regionálními odbornými pracovišti. Jejím výsledkem je sborník Fontes Nissae - Regionální historický sborník, vydávaný pravidelně od roku 2000.