Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Kulturně historická a muzeologická studia

Kulturně historická a muzeologická studia je tříletý prezenční studijní program z oboru historických studií. Studium je zaměřeno na přípravu v oboru kulturní historie, historické regionalistiky a muzeologie. Během povinných praxí studenti projdou různými institucemi z oboru, tzn. archivy, muzea, galerie, hrady, zámky, knihovny. Tato zkušenost napomáhá při rozhodování o volbě konkrétního zaměstnání, ev. významně doplňuje vzdělání potřebné již pro vykonávané zaměstnání v oblasti kulturních a společenských institucí. Absolvent se uplatní v institucích zabývajících se ochranou a prezentací kulturního dědictví, ve státní správě a v neziskovém sektoru.

Standardní doba studia bakalářského programu jsou tři roky, od akademického roku 2009/2010 existuje možnost navázat v dvouletém magisterském oboru zaměřeném na historii. Absolvent se uplatní v institucích zabývajících se ochranou a prezentací kulturního dědictví, ve státní správě a v neziskovém sektoru, popř. se může věnovat badatelské a vědecké činnosti či pokračovat v doktorském studiu.

 


   Anzeige #