Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Pro uchazeče

 

Uchazeč o studium na katedře historie se podrobuje přijímacímu řízení na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Může volit mezi dvěma studijními programy a dvěma obory.

Kompletní informace o přijímacím řízení naleznete pod odkazem

http://www.fp.tul.cz/uchazec/pruvodce-studenta

 

Základní informace o přijímacím řízení

Pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice - obor Historie se zaměřením na vzdělávání budou uchazeči přijímáni na základě výsledků testů SCIO.

Pro navazující magisterský studijní program Učitelství pro základní školy - obor Dějepis pro 2. stupeň základní školy konají uchazeči písemný test.

Pro bakalářský studijní program Historická studia - obor Kulturněhistorická a muzeologická studia konají uchazeči písemný test v rozsahu studia dějepisu na gymnáziích a středních školách humanitního zaměření. Přijati bez přijímací zkoušky budou uchazeči, kteří dosáhli průměrného prospěchu na střední škole nejvýše 1,50 (pro stanovení průměru jsou podstatné známky na výročních vysvědčeních ze čtyř posledních ročníků SŠ; pokud není střední škola v době podání přihlášky ukončena, započítává se z posledního ročníku pololetní vysvědčení).

Pro navazující magisterský studijní program Historické vědy - obor Historie jsou uchazeči přijímáni na základě ústního pohovoru nad projektem diplomové práce. Nejpozději do data zápisu musí uchazeč doložit absolutorium bakalářského studijního programu.


Skadbu předmětů jednotlivých oborů a studijních programů naleznete zde.