Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Věda a výzkum

Katedra historie se dlouhodobě podílí na několika významných projektech v oblasti nejen regionální historie.

Sborník Fontes Nissae - Prameny Nisy vychází od roku 2000. KHI je hlavním nositelem vydavatelských práv, na jeho vydávání se spolupodílejí Státní okresní archivy v Liberci a Jablonci nad Nisou a Krajská vědecká knihovna v Liberci.

Hlavní náplní jednotlivých ročníků jsou studie a materiály převážně z oblasti regionální historie v širokém chronologickém i tematickém záběru, součástí jsou zprávy o jednotlivých institucích regionu a literatuře.

Seminář Česko-slovenské vztahy je pořádán od roku 1991 pravidelně každoročně kolem srpna. V České republice je jediným fórem, které udržuje pravidelné dlouhodobé kontakty se slovenskými historiky a pedagogy různých typů škol.

Katedra historie je pravidelným organizátorem odborných přednášek pro nejširší veřejnost, které zaštiťují jak vyučující liberecké katedry, tak historikové z různých institucí v rámci ČR . Přednášky se konají většinou v prostorách přednáškových sálů Krajské vědecké knihovny v Liberci nebo Univerzitní knihovny v ulici Voroněžské.

V akademickém roce 2008/09 proběhl ve třech cyklech, během kterých byly představeny „Významné události dvacátého století" se zaměřením na závažné politické, ekonomické a náboženské problémy světa i Evropy ve 20. století. Prvně veřejně vystoupili v cyklu „Mladí historici" - absolventi liberecké katedry historie FP TUL, magistři nebo doktoři, kteří ve svých bádáních převážně o politických dějinách 20. století pokračují v rámci doktorandského studia na různých historických pracovištích ČR. Třetí stupeň byl věnován tématu „Žité dějiny", zaměřenému na setkání s pamětníky politických událostí, které poznamenaly celou českou společnost 20. století. Tato diskusní vystoupení představila především různé formy perzekuce prostřednictvím výpovědi jejich obětí, ať už z politických, rasových, náboženských či jiných důvodů.

Program pro letošní rok naleznete pod příslušným odkazem na webových stránkách KHI.