Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Boží hrob v Liberci 1772

Studentský projekt Boží hrob v Liberci 1772

Boží hrob v Liberci 1772Cílem projektu byla kritická edice (komentovaný přepis) německého popisu liberecké stavby Božího hrobu z roku 1772 (Gruendliche Beschreibung ...in der Stadt Reichenberg Buntzlauer Creyses neuerbauten Heiligen Grabes, Prag 1772), dále překlad tohoto textu do češtiny a historický komentář ve formě studie. Doprovodnými materiály se měl stát soubor dobových i současných vyobrazení Božího hrobu, soupis pro téma relevantních archivních pramenů a regionální i odborné (obecné) literatury.

Na projektu se podílelo čtrnáct studujících jednooborové historie z katedry historie FP TUL v programu Kulturněhistorická a muzeologická studia, a to v předmětu Regionální dějiny. Odborným garantem byl předkladatel a řešitel projektu a vyučující KHI FP TU v Liberci, Milan Svoboda.

Řešení projektu proběhlo v několika fázích. První byla transliterace (doslovný přepis textu starého tisku z roku 1772), druhou překlad resp. převod barokního německého textu do současné češtiny. Třetí etapou byla heuristika (tj. shromáždění, kritické zhodnocení a využití archivních pramenů a odborné literatury) pro stvoření studie k tématu.

Výsledkem studentské práce je CD s volně využitelnými texty, současnou digitální fotodokumentací Božího hrobu a prezentace projektu ve verzi programu Macromedia Flash Player 8.0. Digitální nosič lze bezplatně využít jako pomůcku při výuce dějepisu, kulturních i náboženských dějin a historie Libereckého regionu na různých typech škol; přednostně se předpokládá užití na středních školách. Projekt postihuje nejen první kompletní a komplexní zpracování významné drobné sakrální stavby hlavního města Libereckého kraje, ale všímá si taktéž typologie a dochování objektů obdobného účelu ve střední Evropě. Projekt může být východiskem pro obsáhlejší soupisové práce dokumentující tento druh sakrální (barokní) architektury. Současně je komparativním materiálem pro další výzkum v historických etapách, stavebních stylech a vrstvách různorodých „kopií" Božího (Svatého) hrobu z Jeruzaléma.

Příloha:
Download this file (kratke_dejiny.pdf)Boží hrob v Liberci 1772 -část[Krátké dějiny Božího hrobu v Liberci z r. 1772.]57 Kb19.04.2010 17:14
Download this file (popis_projektu.pdf)popis projektu Boží hrob[Popis projektu Boží hrob v Liberci z r. 1772.]63 Kb19.04.2010 17:14
Download this file (preklad.pdf)překlad německého textu[Překlad textu o Božím hrobu v Liberci z r. 1772.]114 Kb19.04.2010 17:15
Download this file (prepis.pdf)přepis textu[Přepis německého textu o Božím hrobu v Liberci z r. 1772.]134 Kb19.04.2010 17:15
Download this file (StudieBH-SvobodaFNIX-2008.pdf)studie o BH[Studie o Božím hrobu v Liberci z r. 1772 od M. Svobody (Fontes Nissae 9/2008)]305 Kb19.04.2010 17:21
Download this file (svedectvi_jeruzalem.pdf)svědectví o návštěvách Božího hrobu[Raně novověká svědectví z Čech o návštěvě Božího hrobu v Jeruzalémě.]181 Kb19.04.2010 17:16