Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Wolkanův fond

Staré a vzácné tisky z pozůstalosti prof. Rudolfa Wolkana ve fondu Krajské vědecké knihovny v Liberci

Katedra dějepisu nabízí studujícím v rámci specializovaných seminářů pro uplatnění dosud nabytých vědomostí a dovedností seminář „Kniha jako historický pramen". Jeho se týká inovace semináře, jenž se dosud soustředil na postupný popis ca 2 000 titulů fondu vzácných a starých tisků Krajské vědecké knihovny (=KVK) v Liberci. Inovací stávajícího semináře se stala možnost seznámit se s nezpracovanou pozůstalostí německého literárního historika, prof. Rudolfa Wolkana (1860-1927), již tvoří na šedesát tisků od konce 15. do konce 18. století. Sbírka obsahuje také ucelený souhrn historických (tištěných) pramenů v českém prostředí dosud neznámých nebo nevyužitých.

Cílem semináře byla jak elektronická katalogizace (fyzický i obsahový popis) starých a vzácných tisků zmíněné sbírky (v centrálních počítači knihovny i na internetu), tak elektronická archivace všech ca 60 svazků na jednotkách CD-ROM. Práce studentů rozšířila jejich dosavadní schopnosti, ale umožnila též zkušenost s dalšími elektronickými médii a komparaci soukromé sbírkotvorné činnosti zůstavitele. Elektronická podoba sbírky je k dispozici všem studentům (historie i germanistiky), uživatelům knihovny odborným i laickým. Navíc umožňuje snadnější práci s uvedeným fondem při zachování šetrnosti vůči starým tiskům. Může sloužit pro edice i přípravu studijních vysokoškolských pomůcek.

Studující podle platných pravidel vytvořili soupis a popis sbírky starých a vzácných tisků z pozůstalosti R. Wolkana. Dále kompletně převedli sbírku do elektronické podoby.

Prezentace výsledků proběhla nejprve v diskusích v seminářích. Po dokončení projektu na úrovni regionální (historický sborník Fontes Nissae) i celostátní (každoroční konference knihovníků).