Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Vydané publikace

Vydavatelská činnost Katedry historie je velmi bohatá a odráží především její vědeckou a pedagogickou činnost. Důležitou součástí jsou texty pro nejširší publikum (odborníci, studenti, zájemci z řad veřejnosti), další linii tvoří studijní materiály pro studenty KHI. V samostatných výstupech, nejčastěji v digitální formě, jsou prezentovány studentské projekty.

Všechny uvedené publikace jsou doporučeny jako studijní materiály a jsou dostupné například v knihovně Katedry historie.

Samostatným studijním materiálem jsou skripta Materiály ke studiu historie (z čeho studovat?), která naleznete v katederní, vědecké i univerzitní knihovně, ale především je můžete zakoupit v sekretariátu katedry nebo v prodejně skript (Studentské náměstí, budova menzy).

Katedra historie je vydavatelem regionálního historického sborníku Fontes Nissae - Prameny Nisy, který vychází od roku 2000 ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, Státním okresním archivem v Liberci a Státním okresním archivem v Jablonci nad Nisou.

Část přednášek pro veřejnost, pořádyných Katedrou historie v Liberci v letech 2001-2004, je publikována v dvoudílném svazku Osobnosti v dějinách regionu I. a II. Texty jsou určeny především jako studijní, ale poučení v nich najde nejširší veřejnost.

Příspěvky pravidelného letního Semináře Česko-slovenské vztahy se dočkaly samostatného publikování  v letech 1996-1999 a 2001, ostatní pak v Česko-slovenské historické ročence

Mezi osobnosti, které stály u zrodu Katedry historie (dějepisu) v roce 1990 patří doc. Rudolf Anděl. Od roku 1998 je významným členem katedry historie v Liberci univerzitní profesor Robert Kvaček. K významným životním výročím obou vědců a pedagogů byly věnovány sborníky. Studie v každém z nich se orientují na hlavní badatelský zájem doc. Anděla a prof. Kvačka. Sborníky sestavili je jejich kolegové, přátelé a bývalí studenti.

Důležitou součástí jsou studentské projekty, kterým je věnována samostatná sekce webových stánek. V prosinci 2005 proběhl v Liberci 11. ročník Celostátní studentské vědecké konference Historie 2005. Z přihlášených 21 studentských pracích je jedenáct publikováno, zbylá desítka formou anotací.

Několikaletá spolupráce v podobě odborných seminářů Historického institutu Univerzity Klagenfurt a Katedry historie je zúročena ve dvou svazcích - Postavení menšin ve středověké společnosti a National orientierte Vereine in Kärnten und Nordböhmen.

Vybrané problémy dějin období raného novověku v kontextu střední Evropy s důrazem na oblast dnešního Euroregionu Nisa jsou prezentovány ve sborníku Střední Evropa - Čechy, Slezsko a Horní Lužice - ve hře velmocí v 18. století.