Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

CSVztahy 1998-99

Druhý svazek sborníku „Česko-slovenské vztahy" se váže k seminářům pořádaným již tradičně Katedrou dějepisu FP TU v Liberci pro učitele, historiky, archiváře i veřejnost. První část sborníku obsahuje rozšířené verze většiny hlavních referátů osmého ročníku libereckých setkání z 24.-26. srpna 1998, který soustředil svou pozornost na revoluci roku 1848. Druhá část přináší hlavní referáty a další studie, které téma devátého ročníku (23.-24. srpna 1999), věnované české a slovenské společnosti v období 1948-1967, inspirovalo. Při všech dosavadních seminářích byl kromě rozpravy historiků zařazen také zvláštní blok pohledů na současnou slovenskou a českou společnost očima politologa či sociologa. Dva z těchto pohledů (z let 1994 a 1999) představují závěrečné studie sborníku.

Liberecké semináře 1998 i 1999 byly podporovány Open Society Fund, jejíž grant zajistil účast slovenských učitelů a v malé míře přispěl také k vydání tohoto sborníku. Konečná realizace díla by nebyla možná bez rozhodující podpory První podještědské stavební společnosti a účasti Politologického kabinetu Slovenské akademie věd v Bratislavě.

Miloslava Melanová, pořadatelka sborníku a garant seminářů Česko-slovenské vztahy

alt