Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

For applicants

 

Uchazeč o studium na katedře historie se podrobuje přijímacímu řízení na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Může volit mezi dvěma studijními programy a dvěma obory.

Pro akademický rok 2011/12 platí tato základní data:

Termín podání přihlášek do 31. března 2011

Termín přijímacích zkoušek 6.-10. června 2011

Náhradní termín přijímacích zkoušek prozatím nebyl stanoven

Kompletní informace o přijímacím řízení naleznete pod odkazem

http://www.fp.tul.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni/informace

 

Basic information about entrance exams

The applicants for B.A. Study Programme Specialization in Pedagogy – the field of study History for Education will be accepted on the basis of SCIO test results.

The applicants for B.A. Study Programme Historical Studies  – the field of study Cultural and Historical Studies and Museology will take a written test , based on the knowledge of history covered during studies at Czech secondary grammar schools  and secondary schools specialized in humanities.

These applicants will be accepted without entrance exams : those who document grade “výborně”, “velmi dobře” and “dobře” (A, B and C) during Maturita (Czech  A-level exam) and those who reached average grade of maximum  1,50 at secondary school (to define the average, the school leaving reports (in June)  from four last years of the secondary school will be considered; if not completed at the time of application, the last report counted in the average will be the one from January).

The applicants for M.A. Study Programme Historical Sciences – the field of study History will be accepted on the basis of a discussion about Diploma Thesis research project. The deadline for documentation about applicant´s B. A. graduation is the enrolment date.


Skadbu předmětů jednotlivých oborů a studijních programů naleznete zde.