Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Aktuální výzva

Studenti, kteří půjdou na praxi v období leden - 
květen 2011, oznámí neprodleně PhDr. M. Melanové 
( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) údaje, nezbytné pro přípravu smlouvy o 
provedení praxe :

aktuální mailovou adresu,
jméno a příjmení,
ročník studia,
adresu trvalého bydliště,
přesný termín praxe, na níž jste se dohodli s garantem v konkrétní 
instituci (ode dne .... do dne ....).

Děkanu FP budou smlouvy předány k podpisu v prvním lednovém týdnu. 
Nebudeme-li mít Vaše údaje, nemůžete praxi absolvovat.

PhDr. M. Melanová - Lada Vondrušková