Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Studentům KHM - Praxe

Všichni studenti, kteří se v lednu t. r. zaregistrovali (na nástěnce KHI a u garanta příslušné instituce) na praxi v měsících červen – srpen  oznámí nejpozději do 10. 4. 2011 PhDr. M. Melanové  ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) údaje, nezbytné pro přípravu smlouvy o provedení praxe:

  • Svou aktuální mailovou adresu
  • Jméno a příjmení
  • Ročník studia
  • Adresu trvalého bydliště
  • Instituci, kde bude praxe vykonána a přesný termín praxe, na níž jste se dohodli s garantem instituce (ode dne .... do dne ....).

Děkanu FP budou poté  smlouvy předány k podpisu. 

Nebudeme-li mít Vaše údaje, nemůžete v letošním akademickém roce praxi absolvovat.

PhDr. M. Melanová