Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Přednášky pro veřejnost

Sdružení historiků České republiky - regionální pobočka Liberec

shcr logo zluta koule

Praxe KHM

Praxe PX3

Dobrý den,

formulář na přihlášení na praxi naleznete zde: https://goo.gl/forms/sRgHrfj77yRqHuk83

Anna Habánová

 

Nabídka praxí letní semestr 2018

Pro závazné nahlášení na praxi využijte elektronický formulář:

https://goo.gl/forms/nOBiaoOhVRS1Ui752

 

 

 

Nabídka praxí:

 

instituce garant počet studentů termíny možnost ubytování náplň / poznámka
Krajská vědecká knihovna v Liberci Václav Kříček This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 10 leden - srpen ne zpracování knih, služby čtenářům, práce se starými tisky
Severočeské muzeum v Liberci Mgr. Lubor Lacina, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it po předchozí domluvě, ovlivněno uzavřením muzea červen-srpen ne  
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě PhDr. Ladislav Stejskal This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 2 2. června - 31. července ne archeologie, staré tisky (knihovna), nové dějiny
Oblastní galerie v Liberci

Anna Habánová, M.A., Ph.D.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

více, avšak pouze jeden v termínu celoročně ne práce se sbírkami, práce s Demusem, galerijní animační programy, inventarizace
SOkA Semily

PhDr. Daniela Coganová

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

více, avšak pouze jeden v termínu červenec - srpen, po dohodě i jindy ano digitalizace, předarchivní péče
SOkA Liberec Mgr. Robert Filip This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 6 celoročně ano pořádání, předarchivní péče, digitalizace
SOkA Jablobec nad Nisou Mgr. Jan Kašpar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 4 červenec - srpen ne zpřístupňování archiválií, předarchivní péče

Pokyny pro praxe KHM

Studentům oboru Kulturněhistorická a muzeologická studia (Bc.) a jednooborové Historie (NMgr.)

PRAXE

Na  webových stránkách KHI najdete aktualizovanou nabídku praxí. Praxe jsou povinnými předměty, ke zdárnému ukončení celého studia je proto nezbytné absolvovat PX1, PX2E i PX3E a v případě NMgr předmět PRAX. Praxe absolvujete v období letních prázdnin!

Obor Kulturněhistorická a muzeologická studia (Bc.)

Praxi máte všichni zapsanou ve STAGu, k přihlášení se o zápočet (tj. také k nástupu na praxi) je však třeba mít absolvované některé důležité předměty:

1. ročník Úvod do studia historie

2. ročník České dějiny středověké a České dějiny novověké

Pokud nebudete mít na konci zimního semestru (dle data uvedeného v Harmonogramu výuky TUL) zkoušky z těchto předmětů, musíte si praxi (PX1, popř. PX2E) odložit do dalšího ročníku.

Praxe za 1. a 3. ročník trvá 80 hodin (2 týdny), za 2. ročník 120 hodin (3 týdny). U vybraných institucí je možné domluvit širší časové rozpětí absolvování praxe (např. červenec až srpen s tím, že praxi absolvujete ve vybraných týdnech dle dohody s garantem praxí – toto je vhodné pro studenty vyšších ročníků!)

Praxi si vybíráte podle svého zájmu a nastavených možností tak, abyste každý rok poznali jiný typ odborného pracoviště. Opakování praxe ve stejné instituci je možné pouze jednou a tehdy, když si Vás instituce vyžádá a žádost zdůvodní.

Obor Historie (NMgr.)

Praxe za 1. ročník NMgr. trvá 80 hodin a není podmíněna splněním konkrétních předmětů.

Všeobecné informace

Výběr praxí probíhá tak,že slušně kontaktujete emailem garanta v příslušné instituci a teprve po dohodě a vzájemném odsouhlasení termínu nástupu a souhlasu garanta se zapíšete do elektronického formuláře vyvěšeného na elektronické nástěnce webu KHI. Tento formulář bude spuštěn na začátku letního semestru. Zapisování bude možné do konce 16. kalendářního týdne, vyzvedávání podepsaných smluv v předposledním a posledním týdnu výuky.

Výjimku v termínech ve zcela ojedinělých případech mohou využít studenti třetího ročníku Bc. studia, kteří potřebují praxi absolvovat do konce května, aby se mohli přihlásit na SZZk. Ti se zapíší do 30. 10. a sice výhradně na email garanta praxe na TUL ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

Na vybrané pracoviště doručíte obě paré podepsané smlouvy 7–14 pracovních dnů před nástupem na praxi. Jedno vyhotovení obdržíte podepsané ředitelkou/ředitelem instituce zpět a spolu s hodnocením praxe (vystavuje garant praxe) dodáte zpět na KHI v dostatečném předstihu před zápočtem. Zápočet z praxí bude vypisován na konci srpna s termínem udělení na začátku září. Bez uvedených podkladů není možné zápočet zapsat. Studenti KHM spolu s hodnocením praxe PX3 dodávají stať (esej), ve které zhodnotí průběh všech proběhlých praxí.

Případné dotazy směřujte na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it