Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Státní závěrečné zkoušky

Upozorňujeme studenty na novou formu zadávání otázek ke státním závěrečným zkouškám

Okruhy státních závěrečných zkoušek z historie jsou v bakalářském programu společné jak pro pedagogy, tak pro studenty KHM. Studenti KHM si s ohledem na specializaci volí ještě dva ze čtyř předmětů, a to vždy jeden z dvojice Dějiny umění / Dějiny kultury a Muzeologie /Regionalistika.

 

Zadání BP a DP na FP TUL

Termín pro vyplnění podkladu pro zadání BP/DP ve Stagu je do 5.12. a 16.4. v každém kalendářním roce. Studenti do těchto datumů na sekretariát KHI odevzdají podepsaný formulář "Podklad pro zadání BP/DP studenta". Termín pro vyzvednutí zadání na sekretariátu je před svázáním práce. Číslo práce obdržíte na sekretariátu KHI.

 

Postup odevzdání závěrečné práce (BP/DP) studentem

Student/ka na katedru odevzdá 2 kopie BP/DP. 1 kopii v pevných deskách s vloženým CD, 2. kopie může být v jiné vazbě (kroužkové, termo vazbě). Tu si studenti v případě, že si ji vedoucí či oponent nebudou chtít ponechat, mohou po skončení SZZ vzít zpět.

 

Jednotlivé okruhy rozdělené podle formy studia naleznete zde

   Display #