Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Přednášky pro veřejnost

Pravdavitezi Liberec plakat page 001

Sdružení historiků České republiky - regionální pobočka Liberec

shcr logo zluta koule

Program CSVK 2014 ve dnech 23.–24. dubna 2015

Čtvrtek 23. 4. 2015

 8.00–9.00: prezence (KVK, Rumjancevova 1362/1)
 9.00–9.30: uvítání: vedoucí KHI FP TUL
9.30–11.15: prezentace soutěžních prací (středověk a raný novověk)

 • Martin Černý (UJEP Ústí n. L.): Idea prvotní církve v dílech předhusitských a husitských reformátorů
 • Bc. Karolína Kirschnerová (SU Opava): Fojtská privilegia hukvaldského panství mezi kontinuitou a změnou (13.–16. století)
 • Bc. Kristýna Weilová (UJEP Ústí n. L.): Perkmistři, horníci a měšťané stříbrští v kontextu důlní konjunktury první čtvrtiny 16. století
 • Bc. Jiří Smrž (UK Praha): Pražské cechy mečířů od 15. do 18. století

11.15–11.25: přestávka
11.25–12.40: prezentace soutěžních prací (raný novověk)

 • Alžbeta Vicianová (MU Brno): Najstaršia kniha viníc znojemských jezuitov
 • Bc. Karolína Hubáčková (ZU Plzeň): Válečný prožitek Sušických v letech 1618–1648. Příspěvek k urbánním dějinám třicetileté války
 • Jakub Salcman (ZU Plzeň): Demografický vývoj a všední den Příbrami ve druhé polovině třicetileté války
 • Bc. Jana Čermáková (TU v Liberci): Mariánské zázraky v Hejnicích. Edmund Oppitz a jeho dílo ›Fruchtbarer Und Schatten-reicher Linden-Baum‹“

12.40–14.00: oběd
14.00–15.40: prezentace soutěžních prací (raný novověk)

 • Daniela Goldbergová (Univerzita Pardubice): Krátký život barokní šlechtičny. Na příkladu Marie Josefy Kláry Thun-Hohensteinové, provdané Mannsfeldové (1714–1740)
 • Jana Honnerová (JU České Budějovice): „Tak já jsem šelma?“ Spory o čest na třeboňském panství v letech 1650–1750
 • Josef Vacek (UK Praha): Každodennost a sexuální delikty na Křivoklátsku na přelomu 17. a 18. století
 • Bc. Václav Černý (JU České Budějovice): „Královákem nejsi, tak zvyky našeho dobrého selského stavu zachovávej.“ Odlišné rodinné strategie uplatňované ve venkovském prostředí na jihu Čech (1750–1850)

15.40–15.50: přestávka
15.50–17.30: prezentace soutěžních prací (19. století)

 • Tereza Liepoldová (UK Praha): Mít moc nad životem i smrtí. Medikalizace, sekularizace a dekriminalizace sebevraždy v průběhu 18. a 19. století
 • Veronika Střechová (MU Brno): „Zahubení dítěte“. Zločin a potrestání na příkladu Jihlavska v první polovině 19. století
 • Filip Binder (UK Praha): Mezi minulostí, přítomností a budoucností: Jan Adolf ze Schwarzenbergu, aristokrat období humanismu?
 • Bc. Kateřina Konečná (MU Brno): Erwin hrabě Dubský: Život námořníka, sběratele a umělce 19. století

17.30–17.40: přestávka
17.40–18.55: prezentace soutěžních prací (19. století)

 • Matúš Krátky (UP Olomouc): Štátoprávne úvahy Jána Palárika v roku 1868 na stránkach Slovenských Novín
 • Jaromír Sobotka (MU Brno): Mezi revolucí a družstvy. Sociální demokracie na cestě ke konzumnímu družstevnictví 1889–1914
 • Bc. Marta Rejhonová (TU v Liberci): Abigail Horáková (1871–1926): vztahy mezi rodinou a umělkyní

19.30–22.00: společenský večer (UKN TUL, Voroněžská 13) 

Pátek 24. 4. 2015 (KVK)

8.30–10.10: prezentace soutěžních prací (20. století)

 • Kateřina Procházková (UK Praha): Polní pošta za první světové války
 • Martin Lokaj (OU Ostrava): Československé četnictvo v Moravské Ostravě v letech 1918–1938
 • Zdeněk Merta (OU Ostrava): Vojenská vexilologická symbolika Republiky československé v letech 1918–1938
 • Jakub Ošlejšek (Univerzita Hradec Králové): Protiletecká obrana a ochrana Pardubic při červencovém náletu roku 1944

10.10–10.20: přestávka
10.20–12.00: prezentace soutěžních prací (20. století)

 • Bc. Aneta Čadová (JU České Budějovice): Plešivec. Proměny jedné šumavské osady v létech 1945 až 1953
 • Bc. Pavel Žalský (Univerzita Hradec Králové): Normalizační rituál jako nástroj formování budoucích pedagogů v době tzv. normalizace
 • Bc. Jan Krajčirovič (MU Brno): Proces se členy divadla Waterloo
 • Bc. Petr Cieslar (UP Olomouc): Od spirituálu k jazzu – sociálně dějinné aspekty afro-americké hudby

12.00–12.45: malý oběd (KVK)
12.45–13.30: vyhlášení výsledků a vítězů CSVK HISTORIE 2014, vyhlášení Ceny Josefa Šusty, předání odměn (náměstek primátora SM Liberec), foto, závěr konference

Program - PDF