Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Přednášky pro veřejnost

Pravdavitezi Liberec plakat page 001

Sdružení historiků České republiky - regionální pobočka Liberec

shcr logo zluta koule

CS2011

XXI. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře

Česko-slovenské vztahy

Slovensko-české vzťahy

 Liberecký seminář 2011

Politické systémy  středoevropských států 1918-1938

Politické systémy stredoeurópskych štátov 1918-1938

Dvoudenní zasedání v prostorách Technické univerzity v Liberci

(budova ve Voroněžské ul. 13)

22. –  23.  srpna  2011

 

Pořádá katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci

a Vzdělávací nadace Jana Husa

pod patronací Česko-slovenské komise historiků

images

Akce se koná s podporou Visegrádského fondu

Nabídka studentům KHI:

Stejně jako v minulých letech hledáme studenty do organizačního servisu. Hlaste se u paní sekretářky Bc. Lady Vondruškové.


XXI. ročník semináře se uskuteční opět v budově děkanátu FP TU v Liberci ve Voroněžské ul. 13, v posluchárně H 31 (3. patro)Ubytování je zajištěno v UNI hotelu TUL  (v ceně 450,- až 840,-  Kč za lůžko), popř. ve vysokoškolských kolejích v Liberci – Harcově (v ceně 280/360,- Kč za lůžko).

 

Doprava v Liberci: Použijte tramvaj č. 2 od vlakového či autobusového nádraží i z centra MHD Fügnerova ul.  ve směru Lidové sady. Vystupte na zastávce  v ul. 5. května. Odtud projděte Voroněžskou ulicí  přes Nerudovo náměstí k  budově č. 13 ve Voroněžské ul. Informace o dopravě na koleje: autobusovou linkou  č. 15 a 29 z Fügnerovy ul., zastávka Stodolní, popř. U Terstu.

Účastnický poplatek za seminář (bez ubytování a stravy) činí 100,- Kč. Pro studenty je účast zdarma.

Zdanitelné plnění je prováděno v rámci ekonomické činnosti univerzity dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a proto je v částce vložného zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 20%.

Přihlášky zasílejte do 20. července 2011 na adresu:

FP TU v Liberci

katedra historie

Voroněžská 13

460 01  Liberec 1

tel. 48 53 54 224,  48 53 54 239

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Pondělí 22. 8. 2011

 

Dopoledne 9.30 – 13.00  (Prezence 8.30 –  9.30)

 

Zahájení: představitelé TU, FP, KHI

Úvodní slovo: Robert Kvaček (FP TU Liberec)

Milan Zemko (HÚ SAV Bratislava), Politický systém Československa 1918-1938

Diskuse

Jan Rychlík (FF UK Praha), Strany národnostních menšin a jejich postoje k politickému systému v ČSR

Diskuse

 

Odpoledn14.30 – 17.00

László Szarka (PF Univerzita J. Selyeho Komárno), Maďarské kráľovstvo 1920-1941 – autoritatívny parlamentarizmus

Diskuse

Jiří Friedl (HÚ AV ČR Brno), Politický systém meziválečného Polska

Diskuse


Odpoledn17.00 – 18.00

Procházka městem s výkladem historie

 

 

Večer

Přátelské posezení účastníků semináře

 

 

Úterý 23. 8. 2011

 

Dopoledne 8.30 – 12.30

 

Zdeněk Beneš (FF UK Praha, FP TU Liberec), Meziválečné období v českých učebnicích dějepisu

Jaroslav Pinkas (ÚSTR Praha), Meziválečné období v německých učebnicích dějepisu

Marek ŠMÍD (FF JČU České Budějovice), Učebnice občanské výchovy v době první republiky (diskusní příspěvek)

Diskuse

Viliam Kratochvíl (FF UK Bratislava), (Možné) modely na výučbu dejín medzivojnového obdobia  

Václav Ulvr (FP TU Liberec), Výuka meziválečných dějin v praxi

Diskuse

Václav Ulvr (FP TU Liberec), Projekt Obrazy z českých dějin 1914-2009 - multimediální učební pomůcka českých dějin 20. století 

 

Odpoledne 14.00 – 15.30 

Jaroslav ŠEBEK (HÚ AV ČR Praha), Role politických stran v parlamentních systémech středoevropských států po roce 1918

Dušan Kováč (HÚ SAV Bratislava), Kresťansko-sociálne (ľudové) hnutia – demokracia a autokracia v stredoeurópskom priestore

Diskuse

(Změna v programu vyhrazena)

Příloha:
Download this file (prihlaska2011.doc)Prihlaska CS 2011[ ]30 Kb17/06/11 19:22
Download this file (program 2011 final.doc)Program CS 2011[ ]44 Kb15/08/11 10:37