Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Přednášky pro veřejnost

Pravdavitezi Liberec plakat page 001

Sdružení historiků České republiky - regionální pobočka Liberec

shcr logo zluta koule

Vojmír Srdečný

Pozvánka

 

P1020181 P1020184 P1020186

 

Záznam z pamětnického setkání 

 

Dokumenty

Jan Opletal (Národní archiv, fond Ministerstvo vnitra I – referát L, sign. C 6169/III, kart. 6a)

Parte Jana Opletala(Národní archiv, fond Ministerstvo vnitra I – referát L, sign. C 6169/III, kart. 6a)

Leták Ústředního sboru samosprávy Hlávkových studenstkých kolejí obsahující výzvu k zachování klidu v průběhu pohřbu Jana Opletala, 14.11.1939 (Národní archiv, fond Ministerstvo vnitra I – referát L, sign. C 6169/III, kart. 6a) 

Pohřeb Jana Opletala, 15.11.1939 (Národní archiv, fond Ministerstvo vnitra I – referát L, sign. C 6169/III, kart. 6a) 

Denní zpráva řídící úřadovny Bezpečnostní služby v Praze o demonstracích studentů v Praze v souvislosti s pohřbem Jana Opletala, 16.11.1939 (Národní archiv, fond Ministerstvo vnitra I – referát L, sign. C 6169/III, kart. 6a)

Hlávkova kolej v Praze (Národní archiv, fond Ministerstvo vnitra I – referát L, sign. C 6169/III, kart. 6a) 

Kounicovy koleje v Brně (Národní archiv, fond Ministerstvo vnitra I – referát L, sign. C 6169/III, kart. 6a) 

Josef Matoušek – jeden z devíti vysokoškoláků popravených 17. listopadu 1939 (Národní archiv, fond Ministerstvo vnitra I – referát L, sign. C 6169/III, kart. 6a) 

Vyhláška říšského protektora v Čechách a na Moravě Konstantina von Neuratha o uzavření českých vysokých škol, popravě devíti studentů a uvěznění dalších z nich, 17.11.1939 (Národní archiv, fond Ministerstvo vnitra I - referát L, sign. C 6169/III, kart. 6a) 

Zpráva velitele bezpečnostní policie a SD v Praze o počtu dosud vězněných českých studentů zaslaná státnímu tajemníkovi při říšském protektorovi K. H. Frankovi jako podklad pro jeho jednání se státním prezidentem Emilem Háchou, 8.4.1943 (Národní archiv, fond Úřad říšského protektora v Čechách a na Moravě, sign. 109-11/154, kart. 148)