Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Přednášky pro veřejnost

Pravdavitezi Liberec plakat page 001

Sdružení historiků České republiky - regionální pobočka Liberec

shcr logo zluta koule

Miroslav Tyl

Pozvánka

 

P1010001 P1010004 P1010007

P1010014

 

Záznam z pamětnického setkání 

 

Dokumenty

Jedno z čísel časopisu studentů Vysoké školy zemědělské v Praze Impuls. (Osobní archiv Miroslava Tyla, Impuls, r. 2, č. 3, 30. 1. 1966)

Aktiv zástupců pražských vysokých škol 13. ledna 1968 svolaný Vysokoškolským obvodním výborem ČSM v Praze k jednání o nové podobě studentské organizace na vysokých školách. U řečnického pultu stojí Zdeněk Zbořil. U předsednického stolu sedí zleva Zdeněk Pinc (je vidět pouze část hlavy), Miroslav Tyl, Jindřich Ptáček a Milan Kymlička. V první řadě sedí Jan Kavan (s brýlemi). (Osobní archiv Taťána Holečkové)

Text Miroslava Tyla „Rozbor studentského hnutí a návrh koncepce pro jistou část studentstva“ vypracovaný jako podkladový materiál pro jednání II. kongresu Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy konaného 25. - 27. 4. 1969 v Olomouci. (Libri prohibiti, Československé studentské hnutí v šedesátých letech dvacátého století (sbírka Ivana Dejmala), inv. č. 396, kart. 6)

Sdělení VONS č. 145 „Zadržení Jana a Jiřího Bednáře, Jaroslava Kukala, Ivana Kyncla, Ivana Dejmala, Jana Rumla, Svatopluka Karáska, Miroslava Tyla a Jaroslava Suka“ z 3. listopadu 1979 o zadržení devíti signatářů Charty 77 pod záminkou podezření z přípravy trestného činu teroru. (Libri prohibiti, sbírka Libri prohibiti, inv. č. 5, sign. III/12, kart. 5)

Dopis mluvčích Charty 77 Miroslava Lehkého, Jana Rumla a Miroslav Tyla a předsedy Československého helsinského výboru Jiřího Hájka ze 17. 3. 1990 adresovaný Ministerstvu školství ČSR, Ministerstvu školství SSR, rektorům vysokých škol a školským výborům zákonodárných sborů obsahující podnět k rehabilitaci postižených uchazečů o studium a studentů (dokument Charty 77 č. 5/90). (Libri prohibiti, sbírka Charta 77)

Prohlášení mluvčích Charty 77 Miroslava Lehkého, Jana Rumla a Miroslav Tyla ze 14. ledna 1991 odsuzující vojenský zásah jednotek Sovětské armády v Litvě a výzvu československé vládě ke zvážení možnosti uznat nezávislost pobaltských republik. (Libri prohibiti, sbírka Charta 77)