Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Přednášky pro veřejnost

Pravdavitezi Liberec plakat page 001

Sdružení historiků České republiky - regionální pobočka Liberec

shcr logo zluta koule

Jiří Fajmon a Leoš Mayer

Pozvánka

 

P1010002 P1010011

P1010004 P1010005 P1010013

 

Záznam z pamětnického setkání

 

Dokumenty

Leoš Mayer jako člen Hrádeckého Rockového Cirkusu (HRC) a jeho kreace s kytarou. (Osobní archiv Leoše Mayera)

Hudební skupina Určeno k demolici (U.K.D.) – vpravo Leoš Mayer. (Osobní archiv Leoše Mayera)

Sdělení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných č. 844 „Případy policejního násilí“ o zadržení Františka Adamíka příslušníky StB za použití násilí a jeho následné hospitalizaci v nemocnici a o zadržení manželů Michaely a Leoše Mayerových z Liberce, opakovaných osobních prohlídkách Michaely Mayerové a psychickém nátlaku příslušníků StB na její osobu, 17. 11. 1988. (Libri prohibiti, sb. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, inv. č. 5, sign. III/72, kart. 5)

Trestní příkaz Obvodního soudu pro Bratislavu 1 z 13. 9. 1988 odsuzující Jiřího Fajmona pro přečin proti veřejnému pořádku k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a odpor J. Fajmona podaný proti trestnímu příkazu z 12. 11. 1988. (Libri prohibiti, sb. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, inv. č. 8/1, sign. I/1, kart. 7)

Titulní strana jednoho z čísel Bulletinu Nezávislého mírového sdružení vydávaného jeho libereckými aktivisty. (Libri prohibiti)

Kalendář Nezávislého mírového sdružení vydaný jeho libereckými členy  na rok 1989. (Osobní archiv Jiřího Fajmona)

Žádost Jiřího Fajmona předsedovi Městského národního výboru v Liberci o povolení manifestace 27. 1. 1989 věnované ekologickým otázkám. (Osobní archiv Jiřího Fajmona)

Sdělení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných č. 897 „Represe proti manifestacím 15. – 21. 1. 1989“ o policejních akcích v souvislosti s dvacátým výročím upálení Jana Palacha, 29. 1. 1989. (Informace o Chartě 77, r. 12, č. 3/1989, s. 7–8)

Rozhodnutí odboru vnitřních věcí Městského národního výboru v Liberci o udělení peněžitého trestu Leoši Mayerovi za rozmnožování nelegálních tiskovin a o propadnutí zabavených věcí, 5 1. 1989. (Libri prohibiti, sb. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, inv. č. 212, sign. I/1, kart. 35)

Usnesení Okresního soudu v Liberci o zastavení trestního řízení ve věci Jiřího Fajmona obviněného z přečinu proti veřejnému pořádku pro rozšiřování manifestu Několik vět, 16. 11. 1989. (Libri prohibiti, sb. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, inv. č. 13/8, sign. I/1, kart. 11)