Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Schallerova topografie

Schaller Jaroslaus - Topographie des Koenigreichs Boehmen

Vierter Theil - Bunzlauer Kreis, Prag und Wien 1790

alt

Popis projektu:

Studující v bakalářském programu jednooborové historie (KHM) na katedře historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v LIberci vytvořili studijní i pracovní materiál multimediálního charakteru, který umožňuje propojit původní historický text se Schallerem využitou dobovou i současnou bibliografií a s výběrovou dobovou obrazovou i mapovou přílohou v jeden digitální celek (k dispozici na elektronickém nosiči CD-ROM), volně přístupný bez časového a iného omezení v elektronické podobě na internetu (na webových stránkách liberecké katedry historie: http://www.fp.tul.cz). Cílem studujících bylo zpracovat dosud plnohodnotně nevyužitý čtvrtý svazek Topografie Království českého Jaroslava Schallera (1790). V sedmi pracovních fázích studující nejprve transliterovali švabachem tištěný text. Všechny pasáže doprovodili souhrnným komentářem (s ukázkou hodnocení jedné kapitoly). Dále sestavili přehlednou bibliografii, z níž vycházel J. Schaller, a výběrově též novější bibliografii obcí. Práci opatřili rejstříky jmenným a místním pro další studium (zvl. pro uživatele z okruhu historických oborů, např. kulturní historie, (historická) regionalistika, geografie, germanistika). K jednotlivým lokalitám vybrali obrazový doprovod převážně z 18. století.

 

Pracovní postup studujících v sedmi navazujících fázích:

1) Editovali švabachem tištěný německý text (bez překladu do češtiny) a poté provedli jeho korekturu pod dohledem řešitele projektu. Ten pak znovu celý přepis korigoval.

2) Připojili dle všech jmenovaných lokalit úplnou dobovou a výběrově současnou bibliografii.

3) Vytvořili místní a jmenný rejstřík, který v seminářích společně korigovali.

4) Přidali odkazy na vybrané obrazové přílohy přibližující danou lokalitu v 18. století nebo výjimečně také v 19. století.

5) Doplnili po dohodě s řešitelem obecný editorské komentář ke struktuře Schallerova výkladu s ukázkou jednoho obšírnějšího editorského komentáře k vybrané kapitoly ke srování pro budoucí uživatele edice.

6) Doplnili dílo o Schallerovu bibliografii; řešitel projektu za přispění studujících stvořil stručný biografický Schallerův medailon.

7) Uvedli reflexi (použití) Schallerova díla v následujících staletích.

Projekt umožňuje pohodlné využití v elektronické podobě jak pro studující jednooborové historie, tak pro další obory (geografii, lingvistiku). Současně může sloužit dalším historickým pracovištím v ČR.

Příloha:
Download this file (obal.pdf)obal na CD projektu Schaller[Přebal pro CD k projektu Schallerova Topografie - Boleslavský kraj]11375 Kb19/04/10 17:10
Download this file (Schaller-transliterace.pdf)Schaller-transliterace[Kompletní transliterace 4. dílu Schallerovy Topografie pro Boleslavský kraj]1192 Kb19/04/10 17:06
Download this file (Soupis Vedut.pdf)Schaller-soupis-vedut[Soupis vedut - obrazová dokumentace k některým lokalitám Schallerovy Topografie 4 - Boleslavský kraj]53 Kb19/04/10 17:08