Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Studentské projekty

Studentské projekty - historie v praxi

V rámci studentských projektů jsou zpracovávána nejrůznější historická témata, především se zaměřením na regionální dějiny. Studenti se pod odborným vedením vyučujících v rámci zadaného úkolu během historických seminářů a cvičení seznámí s postupy při zpracovávání historicky významného materiálu. Pomocí  počítačové techniky např. převádějí data do digitální podoby, v praxi si vyzkouší znalosti z pomocných věd historických (paleografie, epigrafika, diplomatika), učí se psát odborný text a samozřejmě využívají svých jazykových znalostí- především němčiny.

Zvládnutí kritického hodnocení pramenů je nedílnou součástí vědomostí potřebných pro kvalitní výkon budoucího povolání nejen v oblasti historie.

  • Studentské projekty

    Studentské projekty - historie v praxi

    V rámci studentských projektů jsou zpracovávána nejrůznější historická témata, především se zaměřením na regionální dějiny. Studenti se pod odborným vedením vyučujících v rámci zadaného úkolu během historických seminářů a cvičení seznámí s postupy při zpracovávání historicky významného materiálu. Pomocí  počítačové techniky např. převádějí data do digitální podoby, v praxi si vyzkouší znalosti z pomocných věd historických (paleografie, epigrafika, diplomatika), učí se psát odborný text a samozřejmě využívají svých jazykových znalostí- především němčiny.

    Zvládnutí kritického hodnocení pramenů je nedílnou součástí vědomostí potřebných pro kvalitní výkon budoucího povolání nejen v oblasti historie.
  • Schallerova topografie - dokumenty