Informace k nepedagogickým praxím HMS a His

| Aktuality

Informace k nepedagogickým praxím Bc. oboru Historická a muzeologická studia a NMgr. Historie

Milé studentky, milí studenti,

níže naleznete informace týkající se oborových praxí.

V rámci 2. a 3. ročníku Bc. studia a 1. a 2. ročníku navazujícího Mgr. studia absolvujete v každém z uvedených ročníků odbornou praxi ve sbírkotvorných nebo paměťových institucích v délce trvání vždy 3 týdny, tedy 120 hodin.

Zápočet může být udělen pouze po obdržení hodnocení praxe. Pro udělení zápočtu za 3. ročník Bc. studia a 2. ročník NMgr. studia kromě hodnocení praxe garantem vypracujete a v písemné podobě odevzdáte krátkou esej se zhodnocením průběhu a přínosu praxe. Hodnocení praxe garantem je nutné dodat v písemné podobě (stačí elektronicky) včas!

Pokud chcete jít na praxi, musíte ji mít zapsanou ve STAGu, na dozápisy nebude brán zřetel. Praxi můžete mít zapsanou v letním i zimním semestru, protože kontrola splněných studijních povinností probíhá až v září, je možné ji mít zapsanou i v ZS semestru.

Praxi si vybíráte podle svého zájmu a nastavených možností tak, abyste každý rok poznali jiný typ odborného pracoviště.

Výběr praxí probíhá tak, že emailem kontaktujete garanta v příslušné instituci a teprve po vzájemné dohodě a odsouhlasení termínu se zapíšete do elektronického formuláře – odkaz naleznete níže.

Na základě Vámi uvedených údajů bude vyhotovena trojstranná smlouva, kterou všestranně podepsanou odevzdáte nejpozději 14 dní před nástupem ve vybrané instituci. Zohledněte váš reálný nástup na praxi nejen s ohledem na zkouškové období!

Instituce a garanti:

Krajská vědecká knihovna Liberec, garant Václav Kříček Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Severočeské muzeum v Liberci, garant Adéla Pomothy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Státní okresní archiv Liberec, garant Robert Filip Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou, garant Jan Kašpar Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Státní okresní archiv Semily, garant Daniela Coganova Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Praxe v jiných institucích je možná po souhlasu KHI. V případě, že nastupujete na praxi mimo zavedené regionální instituce, prosíme o uvedení přesného jména a kontaktu na garanta praxe v dané instituci.

Podklady pro vyhotovení praxí zanášíte do elektronického formuláře:

https://forms.gle/gTZSkgXsirUnCKCMA

v uvedených TERMÍNech:

Praxe v ZS:

Na praxi v pevně vymezeném termínu 17. 1. – 18. 2. 2022 bude moci nastoupit pouze ten, kdo půjde v květnu ke SZZk.

Pro tento termín je nejzazší možnost přihlášení do elektronického formuláře do 1. 11.

Praxe v LS:

Termín LS – zkouškové období a prázdniny je primárně určen pro vykonání praxe.

Praxi můžete absolvovat výhradně v termínu od 30. 5. do 31. 8. 2022. Pro tento termín je nejzazší možnost přihlášení do elektronického formuláře do 31. 1.

Na jakékoli pozdější dopisování nebude brán zřetel.

V případě nejasností mne kontaktujte na emailu

Anna Habánová

Sekretariát

Mgr. Lada Vondrušková
Telefon: 48 535 4224
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova P, 3. podlaží (Komenského 2)

korespondenční a fakturační adresa:
Technická univerzita v Liberci
Katedra historie
Studentská 2; 461 17 Liberec 1