anna.habanova


Anna Habánová Ph.D. M.A.
odborný asistent
...
P-03027
KHI
+420 48 535 4225

Konzultace se ve zkouškovém období konají po předchozí emailové dohodě. 

Zaměstnání

03/2002 – současnost kurátorka sbírek Oblastní galerie Liberec
09/2006 – současnost katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, výuka předmětů Výstavnictví-galerie, Dějiny kultury I-III, Vybrané aspekty barokního umění a další.

Vzdělání
2008–2013 - doktorské studium Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, téma disertační práce: Liberecko jako centrum česko-německé výtvarné kultury v 1. Polovině 20. století
1996–2002 - Filozofická fakulta Technické univerzity v Drážďanech, Německo, trojoborové studium, hlavní obor dějiny umění, vedlejší obory novověké a středověké dějiny. Diplomová práce „Die Bauskulptur am Prager Weitsdom von 1344 bis 1420".
1991–1996 - Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci, dvojjazyčná českoněmecká větev

2012–2016  řešitelka projektu Ušlechtilá soutěž obou národů – dějiny uměleckého spolku Metznerbund v Čechách 1920-1945, řešeného na TU v Liberci a podpořeného GAČR (P409/12/0756). www.metznerbund.cz 

2017–2019 spoluřešitelka projektu Nové realismy na československé výtvarné scéně s finanční podporou GAČR (17-06031S). Hlavním řešitelem je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci (Mgr. Ivo Habán, Ph.D.). Spoluřešiteli jsou Masarykova univerzita (doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D., Mgr. Helena Musilová) a Technická univerzita v Liberci (Anna Habánová, M.A., Ph.D., Prof. Keith Holz, PhD). www.novavecnost.cz

 

HABÁNOVÁ, Anna: Metznerbund. Dějiny uměleckého spolku v Čechách 1920–1945, 1. vyd. Liberec, Technická univerzita v Liberci 2016, ISBN 978-80-7494-322-5.

HABÁNOVÁ, Anna: Současné výtvarné umění jako obhajoba existence českých Němců, in: HABÁNOVÁ, Anna (ed.): Německočeská výstava Liberec 1906, 1. vyd. Liberec, Oblastní galerie Liberec 2016, s. 158–211. ISBN 978-80-87707-18-0.

HABÁNOVÁ, A.: Erwin Müller (1893–1978) (kat. výst.), Oblastní galerie Liberec, Technická univerzita v Liberci, Liberec 2014. ISBN 978-80-7494-098-9.

Die Sudetendeutsche Kunstausstellung Dresden 1938. Zur Wahrnehmung deutsch-böhmischer Kunst in Sachsen am Vorabend des Zweiten Weltkrieges, in: KROLL, F.-L., ŘEZNÍK, M., MUNKE, M.: Sachsen und Böhmen. Perspektiven ihrer historischen Verflechtung, Berlin 2014, s. 123–131.

HABÁNOVÁ, Anna a HABÁN, Ivo (edd.): Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany. Eine verlorene Generation? Deutschböhmische bildende Künstler der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts zwischen Prag, Wien, München und Dresden, Liberec 2013.

HABÁNOVÁ, Anna (ed.): Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období (kat. výst.), Oblastní galerie v Liberci, Řevnice – Liberec 2013,  ISBN 978-80-7467-025-1.

HABÁNOVÁ, Anna: Graz–Prag – Eine Achse der modernen Kunst. Wilhelm Thöny und seine Beziehungen zur Künstlergruppe „Mánes“ und zu der Prager Secession, in: STEINLE, C., HOLLER-SCHUSTER, G.: Wilhelm Thöny. Im Sog der Moderne (kat. výst.), Universalmuseum Joanneum, Graz 2012, s. 190–193.

Anna HABÁNOVÁ, Pomník Heinricha Liebiega pro Liberec, Fontes Nissae, Regionální historický sborník XIII, 2, Liberec 2012, s. 46-51.

Anna HABÁNOVÁ, Život po životě, Liebiegova obrazová sbírka a její život po roce 1904, in: Manfred GROSSKINSKY (ed.), Kunstschätze des Mäzens Heinrich von Liebieg, Umělecké poklady mecenáše Heinricha von Liebiega (kat. výst.), Museum Giersch, Frankfurt am Main 2012, s. 179–195.

Anna HABÁNOVÁ, Přeložení německých tříd Akademie výtvarných umění z Prahy do Liberce, Work in Progress, Tomáš VALEŠ (ed.), Brno 2011, s. 65–68.

Anna HABÁNOVÁ, "Edler Wettstreit der beiden Völker". Die Anfänge der Tätigkeit der Reichenberger Kreisgruppe des Metznerbundes, die Oktobergruppe und Erwin Müller, Umění LIX, 2011, č. 5, s. 415–426.

Anna HABÁNOVÁ, Otto Theodor W. Stein – představení života a díla jednoho z typických představitelů německo-česko-židovského umění první poloviny 20. století s možností uspořádání velké retrospektivní výstavy, in: Jana ORLÍKOVÁ (ed.), Mezery v historii. Sborník příspěvků ze sympozií Společnosti pro české a německé umění a dějiny umění, Cheb 2010, s. 218–220

Anna HABÁNOVÁ, Plánovaná novostavba galerijní budovy v Liberci v první polovině 20. století, Fontes Nissae, Regionální historický sborník XI, Liberec 2010, s. 75-107.

Anna Habánová, Historie liberecké výstavní haly Metznerbundu v Schückerstrasse 21, dnešní Pražské ulici, Fontes Nissae, Regionální historický sborník X/2009, s. 59–68.

Habánová, A., Otto Theodor W. Stein – představení života a díla jednoho z typických představitelů německo-česko-židovského umění první poloviny 20. století s možností uspořádání velké retrospektivní výstavy, in: Mezery v historii. Sborník příspěvků ze sympozií Společnosti pro české a německé umění a dějiny umění Cheb 2004 – 2009 

Habánová, A., Portrét není realita, ale filozofie a poznání, in: Fontes Nissae. Regionální historický sborník IX/2008, s. 109-142

Habánová, A., Otto Th. W. Stein (1877–1958) / Výběr z tvorby, katalog k výstavě, Liberec 2006
Strnadová, A., Mojmír Preclík (1031–2001) / Sochy, katalog k výstavě, Liberec 2005
Strnadová, A., Eduard Ovčáček / Výběr 1959 až 2005, katalog k výstavě, Liberec 2005
Strnadová, A., Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, katalog k výstavě, Liberec 2005
Strnadová, A., Berenika Ovčáčková / Serigrafie, katalog k výstavě, Liberec 2004
Strnadová, A., Petr Dillinger (1899–1954) / Výběr z grafické tvorby, katalog k výstavě, Liberec 2004
Strnadová, A., Ondřej Michálek / Tisky – příběhy, katalog k výstavě, Liberec 2004
Strnadová, A., Lucie Dvořáková / Ilustrace pro děti, katalog k výstavě, Liberec 2003
Strnadová, A., Lenka Vojtová Vilhelmová / Hlava a kyvadlo, katalog k výstavě, Liberec 2003
Strnadová, A., Josef Hýsek (1922–2000) / Obrazy, katalog k výstavě, Liberec 2003
Strnadová, A., Andrea Tachezyová / arytmie, katalog k výstavě, Liberec 2002
Strnadová, A., Bohumil Kubišta, in: DALBAJEWA, Birgit – BISCHOFF, Ulrich (Hg.): Die Brücke in Dresden 1905–1911, Köln 2001, s. 352.

V rámci dlouhodobého výzkumu se zabývám německočeským výtvarným uměním první poloviny 20. století, předpokladem zapsání tématu je znalost němčiny a zájem o výtvarné umění.

 

Dobrý den, 

zůstal mi tu dnes 24.1. jeden nepodepsaný test z UDUKZ - úspěšný. Prosím studentku, která ho psala, aby se se mnou spojila.

V testu neuspěli Fanta, Nenáhlo, Konkus, Poušek, Linková.

Pokud ještě někdo nemá zapsaný zápočet ve stagu, pak čekám na vyjádření dr. Svobody.

 

 

Sekretariát

Mgr. Lada Vondrušková
Telefon: 48 535 4224
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova P, 3. podlaží (Komenského 2)

korespondenční a fakturační adresa:
Technická univerzita v Liberci
Katedra historie
Studentská 2; 461 17 Liberec 1

© Katedra historie | Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci