marketa.lhotova


PhDr. Markéta Lhotová, Ph.D.
zaměstnanec
...
P-03025
KHI
+420 48 535 4226

úterý 10.00 - 11.00

v pátek po dohodě e-mailem

Odborné zaměření

Liberecko 20. století, poválečné osídlování, události 1968–1969, kultura a stavební vývoj 60. a 70. let

nacistická rasová persekuce, dějiny židovských komunit v pohraničí a jejich likvidace 1938–1945

interpretace a využití obrazových pramenů, historie fotografie, fotografové Liberecka

historie muzejnictví, tvorba sbírek, jejich uložení a ochrana

 

Studia

1976–1981 FF UK Praha, magisterské studium: obory historie, etnografie a folkloristika

1984 FF UK Praha, rigorózní zkouška z obecné etnografie

1984–1988 FF UJEP Brno, postgraduální magisterské studium muzeologie

2009–2015 FF MU Brno, doktorské studium: obor Historie – české dějiny (disertační práce: Osud památek židovských obcí a spolků v letech 1938–1945 – na příkladu židovských obcí z oblasti Libereckého kraje).

 

Zaměstnání

1975–1976 Muzeum dělnického hnutí a Památník Antala Staška a Ivana Olbrachta v Semilech, referent – průvodce

1981–1988, 1994 Státní židovské muzeu v Praze, kurátor sbírkového oddělení – sbírky z ghetta Terezín – a zpracovávání archivních materiálů Židovského ústředního muzea (1942–1945)

1994–2018 Severočeské muzeum v Liberci, kurátor historického a etnografického oddělení – podsbírky Historická fotografie, Pohlednice, Negativy, Diapozitivy, Socialismus a Soudobé dějiny

2007–2010, od 2013 Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta TU Liberec, katedra Historie – odborný asistent (2013–2019 externí výuka) – výuka muzeologie a vybraných kapitol moderních dějin

 

Výzkumné projekty

Externí spolupráce s Ústavem pro etnografii a folkloristiku na výzkumném úkolu „Etnické procesy v pohraničí – malé etnické skupiny v novoosídleneckém pohraničí“; 1977–1985

Programový projekt MK ČR RK01P03OMG015 „Židé v Libereckém kraji“, řešitel, 2001–2003

Programový projekt MK ČR RK01P03OMG014 „Historie a tvorba libereckých fotoateliérů“, další řešitel, 2001–2003

Spolupráce na projektu UJEP Ústí n. L. (GAČR 409/04/0892) „Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914“, část věnovaná proměnám a postavení židovské menšiny, 2006–2008

Programový projekt MK ČR DE07P04OMG016 „Rok 1968 v regionální dokumentaci“, řešitel, 2007–2010

Projekt GA ČR, reg. č. P410-10-2399 „Likvidace židovských organizací na českém pohraničním území připojeném v říjnu 1938 k nacistickému Německu“, hlavní řešitel, 2010–2015

 

Výstavy

Terezín v kresbách vězňů 1941–1945. Státní židovské muzeum v Praze, 1983, spoluautor PhDr. Arno Pařík

Karel Fleischmann – život a dílo, Státní židovské muzeum v Praze, 1987, spoluautor PhDr. Jarmila Škochová

SRPEN´68. Severočeské muzeum v Liberci, 1998

Sametová revoluce v obrazech (fotografie K. Čtveráčka a M. Drahoňovského). Severočeské muzeum Liberec, 1999

Židé na Liberecku. Severočeské muzeum v Liberci, 2001

Zlatý věk libereckých pohlednic – Sbírka Gustava Seegera z let 1892–1905. Severočeské muzeum v Liberci, 28. 9. 2005 – 13. 11. 2005

LIBEREC 1968. Severočeské muzeum v Liberci, 20. 8. 2008 – 19. 10. 2008, spoluautor PhDr. Jan Mohr

Kabinet fotografie. Severočeské muzeum v Liberci, stálá expozice 2012–2013, spoluautor PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.

Rudolf Ginzel: Liberecká zákoutí. Severočeské muzeum v Liberci, 2012–2013, spoluautor Milada Dománková

Ještěd ve fotografii. Severočeské muzeum v Liberci, 2013, spoluautor PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.

Synagogy v plamenech: křišťálová noc 1938 v českém pohraničí. Severočeské muzeum v Liberci, 2013 (i jako putovní výstav od 2013)

Severočeské muzeum 1873–2013. Severočeské muzeum v Liberci, 2013, kolektiv autorů

Fotograf Rudolf Ginzel (1872–1944). Severočeské muzeum v Liberci, 8. 10. 2014 – 1. 3. 2015, spoluautor Milada Dománková

Německo-česká výstava Liberec 1906. Severočeské muzeum v Liberci, 2016, kolektiv autorů

120 let libereckých tramvají. Severočeské muzeum v Liberci, 2017, kolektiv autorů

Člen autorského kolektivu rozsáhlejších výstavních projektů pro zahraničí s tématikou holokaustu (USA a Kanada 1983-1986, Itálie 1982) a roku 1968 (Německo 2005, Polsko 2008-2009)

 

Redakční činnost

Redigování sborníků ze seminářů Židé v Čechách 1–3 (Liberec 2006, Nýrsko 2008, Tachov 2010) – spolu s V. Hamáčkovou a M. Hankovou

Redakční rada z Českého ráje a Podkrkonoší

Lektorování textů pro NPÚ a Fontes Nissae

 

Publikační činnost

Monografie:

KOBER, Jan, Markéta LHOTOVÁ, František PADRTA a Jan STRNAD. Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou. Jablonec n. N.: 2004.

Hasil, Tomáš, Markéta LHOTOVÁ, Jindřich Marek, Martina Michalová a Jan ŠOLC. Srpen 1968 v Liberci. Liberec: Spacium, 2008.

CHOCHOLOUŠKOVÁ, Hana a Markéta LHOTOVÁ. Liberec. Praha – Litomyšl: Paseka, 2010. Zmizelé Čechy.

LHOTOVÁ, Markéta. Synagogy v plamenech: křišťálová noc 1938 v českém pohraničí. Liberec: Severočeské muzeum v Liberci, 2013.

LHOTOVÁ, Markéta (ed.). Likvidace židovských organizací na českém pohraničním území připojeném v říjnu 1938 k nacistickému Německu. Liberec: Severočeské muzeum v Liberci ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, 2015.

MELANOVÁ, Miloslava, Rudolf ANDĚL, Robert KVAČEK, Markéta LHOTOVÁ, Kateřina PORTMANN a Milan SVOBODA. Liberec. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. Dějiny českých, moravských a slezských měst. Dějiny českých měst.

 

Publikace k výstavám a katalogy:

Terezín v kresbách vězňů 1941–1945. Katalog výstavy, text: Markéta Petrášová, Arno Pařík. Praha: 1983.

Karel Fleischmann – osobnost a dílo. Katalog výstavy, text: Markéta Petrášová a Jarmila ŠKOCHOVÁ. Praha: 1987.

LHOTOVÁ, Markéta a Jan MOHR. Liberec 1968: publikace ke stejnojmenné výstavě v Severočeském muzeu v Liberci 20. 8. – 19. 10. 2008. Liberec: 2008.

 

Odborné studie:

Petrášová, Markéta. Společenský život Ukrajinců-Rusínů na Tachovsku. (Zpracováno na základě terénních výzkumů v obci Milíře, okres Tachov.) Sborník Okresního muzea v Tachově. 1981, 14, s. 23–30.

Petrášová, Markéta. Rodinné obřady a obyčeje Ukrajinců-Rusínů na Tachovsku. Český lid. 68/1981, 4, s. 214–222.

Petrášová, Markéta. Příchod ukrajinských přesídlenců z Rumunska na Tachovsko. In: Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí. Sv. 1 Příchod do pohraničí. Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku. Praha: 1981, s. 58–61.

Petrášová, Markéta. Ukrajinská etnická skupina na Tachovsku. In: Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí. Sv. 2 Charakteristické rysy jednotlivých osídleneckých skupin. Zpravodaj KSVIEF. Praha: 1982, s. 86–92.

Petrášová, Markéta: Vývoj ukrajinské etnické skupiny během 30 let života v pohraničí. In: Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí. Sv. 5 Proměny, kterými procházely jednotlivé skupiny osídlenců. Zpravodaj KSVIEF. Praha 1983, s. 29–33.

Petrášová, Markéta. K otázce stabilizace obyvatelstva v ukrajinských lokalitách na Tachovsku. In: Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí. Sv. 6 Obraz současné pohraniční vesnice, Zpravodaj KSVIEF. Praha: 1983, s. 41-46.

Petrášová, Markéta. Art in the Concentration Camp of Terezín. Judaica Bohemiae. 1985, XXI, 1, s. 50-61.

Petrášová, Markéta. Ukrajinci-Rusíni na Tachovsku a Chebsku: integrační proces lokální společnosti. In: Etnické procesy 4: Etnické procesy v pohraničí českých zemí po roce 1945 (Společnost a kultura). Sborník referátů přednesených na konferenci s mezinárodní účastí konané ve dnech 5.–8. listopadu 1984 v Sobotíně, okr. Šumperk, část 3.Praha: 1986, s. 129–152.

Petrášová,Markéta: Collections of the Central Jewish Museum (1942–1945). Judaica Bohemiae. 1988, XXIV, 1, s. 23–38.

LHOTOVÁ, Markéta. Die Besiedlung des tschechischen Grenzgebietes nach dem Jahr 1945 / Osídlování českého pohraničí po roce 1945. Museum Bulletin Muzeum č. 7: Zeitgeschichte im Museum / Soudobé dějiny v muzeu. 7. Tagung bayerischer, tschechischer und sächsischer Museumfachsleute, Nürnberg, 16.-18. September 1998 / 7. konference bavorských, českých a sasských muzejních pracovníků, Norimberk, 16.-18. září 1998, München – Liberec – Chemnitz: 1999, s. 141–148.

LHOTOVÁ, Markéta. Příspěvek k historii židovských komunit na Jablonecku a Liberecku v období 1938–1939. Fontes Nisae. 2002/III, s. 104–120.

LHOTOVÁ, Markéta. Judaika z oblasti Libereckého kraje. Sborník Severočeského muzea – Historia 12. 2002, s. 13–23.

LHOTOVÁ, Markéta. Osud jabloneckých a libereckých Židů ve vztahu k mladoboleslavským transportům. Sborník z konference: Protinacistický odboj v Pojizeří. Mladá Boleslav: 2003, nestr.

LHOTOVÁ, Markéta. Wilhelm Stiassny (1842 Bratislava – 1910 Bad Ischl). Sborník Severočeského muzea – Historia 13. 2004, s. 42–52.

LHOTOVÁ, Markéta. Zlatá epocha libereckých pohlednic. Sborník Severočeského muzea – Historia 14. 2006, s. 34–61.

HAMÁČKOVÁ, Vlastimila a Markéta LHOTOVÁ. STIKO Liberec a osud majetku židovských obcí a spolků. In: Židé v Čechách, sborník ze semináře konaného v říjnu 2006 v Liberci. Praha: 2007, s. 207–225.

LHOTOVÁ, Markéta. Židé mezi Čechy a Němci od poloviny 19. století do roku 1938 (v libereckém regionu). In: Identita versus integrita II: spolužití Čechů, Němců a Židů v oblasti Šumavy a Českého lesa, příspěvky z mezinárodní konference, která se konala ve dnech 25. a 26. 4. 2007 v Horské synagoze v Hartmanicích. Plzeň: 2007, s. 179–191.

LHOTOVÁ, Markéta. Asimilace nebo nacionalizace – základní dilema židovských komunit v druhé polovině 19. století a jeho odraz ve spolkovém životě. In: KAISEROVÁ, Kristina a Jiří RAK (eds.). Nacionalizace společnosti v Čechách 18481914. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008, s. 418–449.

LHOTOVÁ, Markéta. Letáky a plakáty ze srpna 1968 ve sbírkách Severočeského muzea v Liberci. Sborník Severočeského muzea v Liberci – Historia 15. 2008, s. 78–112.

LHOTOVÁ, Markéta a Otokar SIMM. Adolf Gahler 1866-1919. In: Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 7, 2008, s. 107–118.

LHOTOVÁ, Markéta. Carl König a liberecká synagoga: Carl König and the Liberec synagogue. Fontes Nissae = Prameny Nisy. 2010, 113–152.

LHOTOVÁ, Markéta. Srpen 1968 – fotografie jako výzkumný pramen. Sborník Severočeského muzea = Acta Musei Bohemiae Borealis. Historia 16. 2010, 123–140.

LHOTOVÁ, Markéta. „Liberec 1968“. Ein Forschungs- und Ausstellungsprojekt. / „Liberec 1968“: výzkumný a výstavní projekt. In: Museum Bulletin Muzeum 18.: 1969/2009. 20 Jahre friedliche Revolution. Chance und Verpflichtung für die Museen. / 1989/2009. 20 let pokojné revoluce. Šance i povinnost pro muzea. 18. Internationale Fachtagung bayerischer, böhmischer, oberöstereichischer und sächsischer Museumsfachleute, Bautzen, 20. bis 22. September 2009. / 18. mezinárodní konference bavorských, českých, hosnorakouských a saských muzejních pracovníků, Budyšín, 20. až 22. září 2009. Chemnitz 2010, s. 39–48.

HAMÁČKOVÁ, Vlastimila a Markéta LHOTOVÁ. Charakteristika fondu Stiko Reichenberg v Rakouském státním archivu ve Vídni. Židé v Čechách 3. Praha: 2011, s. 164–175.

LHOTOVÁ, Markéta. Stillhaltekommissar Reichenberg a Aufbaufonds Gesellschaft Wien-Reichenberg – reorganizace spolkového života v sudetské župě podle rakouského vzoru: Stillhaltekommissar Reichenberg a Aufbaufonds Gesellschaft Wien-Reichenberg - reconstitution of community life in Sudetenland by the Austrian standard. Fontes Nissae = Prameny Nisy. 2012, 13(2), 2-13.

HAMÁČKOVÁ, Vlastimila a Markéta LHOTOVÁ. Die Liquidation der jüdischen Organisationen in den anektierten Grenzgebieten im Lichte der Materialen des Stiko Reichenberg. I–II. Judaica Bohemiae. 2014, XLIX, 2, s. 45–72; 2015, L, 1, s. 43–60

LHOTOVÁ, Markéta. Výstava na fotografiích, fotografie na výstavě. In: HABÁNOVÁ Anna (ed.). 1906: německočeská výstava Liberec = deutschböhmische Ausstellung Reichenberg. Liberec: Oblastní galerie, 2016, s. 90–99.

LHOTOVÁ, Markéta. Život mimo křesťanskou komunitu – Česká Lípa a Židé. In: ADAMOVIČ, Jiří, Jana BLAŽKOVÁ, Marek ĎURČANSKÝ, et al. Česká Lípa: město na Ploučnici. Česká Lípa: Město Česká Lípa, 2018, s. 454-465.

LHOTOVÁ, Markéta. Negativy a diapozitivy ve sbírce Severočeského muzea. Sborník Severočeského muzea = Acta Musei Bohemiae Borealis. Historia 18-19. 2018, 227-242

úterý 8.50 - 10.25, 14.20 - 17.45

MUZ1M

Studenti zašlou během úterý 17.3. návrhy témat seminárních prací, podrobnosti dále probereme mailem. V úterý bude připraven studijní materiál.

 

VAMD2

Do 20.3. zašlou studenti stručnnou anotaci k výzkumu na seminární práci - rozhovor s pamětníky osidlování pohraničí. Studenti, kteří nemají možnost takový rozhovor realizovat (hlásili se 3-4), se ozvou co nejdříve, abychom mohli zvolit náhradní řešení. 

Literatura k přípravě a zpracování rozhovoru - vybrané kapitoly z publikace Vaňka a Mückeho: Třetí strana trojúhelníku - jsou uloženy v Materiálech pro studenty: 

 https://khi.fp.tul.cz/images/Lhotova/Treti-Strana-Trojuhelniku_2015_4_Interview_A_Zivotni_Pribeh.pdf

 https://khi.fp.tul.cz/images/Lhotova/Treti-Strana-Trojuhelniku_2015_5_Rozhovor.pdf

 https://khi.fp.tul.cz/images/Lhotova/Treti-Strana-Trojuhelniku_2015_6_Analyza_Rozhovoru.pdf

Sekretariát

Mgr. Lada Vondrušková
Telefon: 48 535 4224
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova P, 3. podlaží (Komenského 2)

korespondenční a fakturační adresa:
Technická univerzita v Liberci
Katedra historie
Studentská 2; 461 17 Liberec 1

© Katedra historie | Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci