pavel.smrz


PhDr. Pavel Smrž
zaměstnanec
...
P-03010
KHI
+420 48 535 4147

Konzultace v LS 2020: každé pondělí           15.00 - 16.00    v P3010.

V jiném termínu po předchozí dohodě.

Odborné zaměření
Ve své práci se zaměřuji na dějiny diplomatických, obchodních, kulturních a religiózních vztahů mezi ruskými zeměmi, reprezentovanými „bojarskými republikami" Velikým Novgorodem a Pskovem, Smolenskem, Polockem a Vitebskem a livonským státem, jehož základy byly položeny na počátku 13. století na území dnešního Lotyšska a Estonska a byl nejvýchodněji položeným státním útvarem západních křesťanů, který bezprostředně sousedil s pravoslavnými ruskými zeměmi. Zvláštní pozornost je věnována obchodním kontaktům ruských a německých, resp. hanzovních kupců a jejich každodenní soužití v ruských a v hanzovních městech v Livonsku. Součástí práce je nástin vzájemného vnímání Rusů a Němců jako příslušníků dvou odlišných etnik, dvou větví evropského křesťanství, dvou kulturních a myšlenkových světů.

Vzdělání
Univerzita Karlova, Praha – Filozofická fakulta, obor: Historie – Obecné dějiny. Studium při zaměstnání (2000 – 2006). Rok ukončení studia: září 2006, titul: Mgr.
Diplomová práce „Livonský stát a Moskevská Rus na přelomu 15. a 16. století"
Státní rigorózní zkouška vykonaná dne 14. 2. 2007, titul: PhDr.
Státní univerzita v Sankt-Petěrburgu, Ruská federace, studijní pobyt v akademickém roce 2005/06.
V současné době jsem na interním doktorandském studiu na Universitě Karlově v Praze na Filozofické fakultě na Ústavu světových dějin v oboru Historie- Obecné dějiny.
Zahájení studia: říjen 2006.
Téma disertační práce: Livonsko a ruské země: na hranici dvou myšlenkových světů
Specializace: Středověké dějiny střední a východní Evropy.
SPŠCH Kralupy nad Vltavou (1987-1991)

Dosavadní praxe
Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, odborný asistent (březen 2009 – dosud)
Muzeum Karlova mostu – průvodce, kurátor (červen 2007 – srpen 2009)
Národní divadlo, Praha – stavěč scénických dekorací (říjen 1993 – srpen 2005)
Externí spolupráce s TV Prima na pořadu Jménem zákona (podzim 1998)

SMRŽ, Pavel: „Bojarské republiky“ Veliký Novgorod a Pskov, Historický obzor (v tisku)

SMRŽ, Pavel: Reflexe minulosti v�diplomacii moskevského velikého knížete Ivana III., 3. polsko-czeskie forum mlodych mediewistów, (v tisku)

SMRŽ, Pavel: Baltská politika moskevského velikého knížete Ivana III., Prague Papers (v tisku)

  • SMRŽ, Pavel: Mongolové a rusko-livonské obchodní vztahy ve 13. století, in: Colloquia Russica, Series I, vol. 7: Rus´and the World of the Nomads (the second half of the 9th – 16th C.) Publication from the 7th International Scientific Conference, Plzeň, 23th – 26th November, 2016, Vitaliy Nagirnyy (ed.), Krakow 2017, 521 s., ISSN 2353-219X, s. 249-258.
  • СМРЖ, Павел: Ганзейские купцы и запрет ввоза пива в Великий Новгород и Псков во второй половине XV века, in: Colloquia Russica, Series I, vol. 6: Rus´and Countries of the Latin Culture (10th – 16th C.). Publication from the 6th International Conference, Krakow, 26th – 28th November, 2015, Vitaliy Nagirnyy (ed.), Krakow 2016, 335 s., ISSN 2353-219X, s. 215-228.
  • СМРЖ, Павел: Военные конфликты Ордена меченосцев с русскими войсками в описании Хроники Ливонии Генриха Латвийского, in: Colloquia Russica, Series I, vol. 5: Rus´and Central Europe from the 11th to the 14th Century. Publication from the 5th International Conference, Spišská kapitula, 16-18th October, 2014, Vitaliy Nagirnyy and Adam Mesiarkin (eds.), Krakow-Bratislava 2015, 412 s., ISSN 2353-219X, s. 173-183.
  • SMRŽ, Pavel: 5. mezinárodní konference Colloquia Russica, Rus a střední Evropa v 11.-14. století, 16.-18. října 2014, Spišská Kapitula, Slovensko, Zprávy z vědeckého života, in: Slovanský přehled 1, 101/2015, ISSN 0037-6922, s. 219-220.
  • SMRŽ, Pavel: Colloquia Russica. Series I, vol. 4: Rurikids in dynastic realations: politics, customs, culture, religion (10th-16th c.). Publication after 4th International Conference, Mogilno, 14-16th November, 2013, Vitaliy Nagirnyy (ed.), Krakow, Jagiellonian University 2014, 327 s., ISSN 2353-219X, recenze, in: Slovanský přehled 1, 101/2015, s. 157-160.
  • SMRŽ, Pavel: Reflexe minulosti v diplomacii moskevského velikého knížete Ivana III., in: Trzecie polsko-czeskie forum młodych mediewistow. Commemoratio praeteritorum-społeczności średniowieczne wobec przeszłości, KRZYŻOSTANIAK, Henryk – KUJAWIŃSKI, Jakub – MATLA, Marzena (edd.), Poznań 2012, ISBN 987-83-63047-19-1, s. 219-236.
  • SMRŽ, Pavel: „Короли“ и „королевства“ Древней Руси, in: Etnicita slovanského areálu (Historické proměny a současný stav), KEDRON, Kateřina-PŘÍHODA, Marek (edd.), Červený Kostelec, Praha 2011, ISBN 978-80-87378-83-0, s. 143-150.

PO každé: 14.20-15.50 LAT2 S4B
PO sudé: 8.50-10.20 DASB S7
PO liché: 10.40-12.10 DASB S7 | 16.10-17.40 DASB H33

Sekretariát

Mgr. Lada Vondrušková
Telefon: 48 535 4224
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova P, 3. podlaží (Komenského 2)

korespondenční a fakturační adresa:
Technická univerzita v Liberci
Katedra historie
Studentská 2; 461 17 Liberec 1

© Katedra historie | Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci