Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Přednášky pro veřejnost

Sdružení historiků České republiky - regionální pobočka Liberec

shcr logo zluta koule

Konzultační hodiny prof. Rychlíka se 24.5. a 31.5. ruší

.

rozpis SZZ - červen 2017 - aktualizace 23.5.

rozpis

Pozvání na slavnost ve středu 24. 5. 2017

Vážené kolegyně a kolegové,

přijměte pozvání na slavnostní pojmenování zámeckého parku v Liberci na "Park Clam-Gallasů". Koná se ve středu 24. 5. od 10 hod. v zámeckém parku naproti naší fakultě (budova P). Kromě světové premiéry loveckých fanfár pro Clam-Gallase z r. 1882 uslyšíte projev pravnučky Franze Clam-Gallase, p. Christine Winkelbauer-Kelly (tlumočeno) a představitele města.

S pozdravem

Milan Svoboda

Volby do Akademického senátu TUL

Návrhy kandidátů lze podávat nejdéle do 10.5.2017 do 14.00 hod.

Volby se uskuteční ve dnech 24.5.2017 a 25.5.2017.

Více informaci naleznete v PŘÍLOZE nebo na webových stránkách FP TUL (http://www.fp.tul.cz/ - sekce Aktuality).

vyhlášení

seznam kandidátů

 

Možnosti výjezdu studentů na letní školy

Jedná se o možnost výjezdu do zahraničí na letní školu, přičemž Zahraniční oddělení hradí školné (proti faktuře).

Termín zadosti byl zrušen, takže je možno zadat průběžně kdykoli. Podrobnější informace má paní Radka Přeučilová z kanceláře Erasmus.

Všechny informace a připravené formuláře jsou k dispozici na:

http://www.tul.cz/verejnost-a-media/mezinarodni-spoluprace/mobilitni-program-rektora-tul-na-vyjezdy-na-letni-skoly-v-zahranici-a-studium-na-partnerskych-skolach-v-zemich-mimo-eu

V rámci tohoto programu určeného pro studenty z bakalářských a magisterských programů TUL budou finančně  podporovány dva typy mobilit:

- účast na letní škole v zahraničí

- studijní pobyt na partnerské škole TUL mimo EU (zahraniční VŠ instituce a TUL si vzájemně pro své studenty prominou školné).