Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Zrušení výuky 18.4. od 10.40 do 14.00

Oznámení o zrušení výuky 18. 4. 2018 od 10.40 do 14.05 hod Inaugurace rektora page 001

Exkurze: BALKÁN: Makedonie, Albánie, západní Bulharsko, 4. (5.5.) - 13.5.

Prosíme o zaplacení zálohy 4 000,- Kč/osoba (celková cena: 6 700,- Kč) do 9. března, doplatek je nutno uhradit do 12. dubna (2 700,- Kč):

číslo účtu: 305806603/0300
variabilní symbol: 325600
jako účel platby uveďte: Balkán + jméno účastníka

Pokud platba nebude do tohoto data realizována, nabídneme místo náhradníkům (viz seznam účastníků exkurze).

                        Těšíme se na Vaši účastJ

Jan Rychlík a Kateřina Portmann

výsledky testu DMC/DMCE 13.2.2018

výsledky

výuka Etnologie s dr.Koreckou začíná od 16.3.2018

.

výsledky testu DMC/DMCE 22.1.2018

výsledky