Skip to main content

Katedra historie působí na FP od roku 1991, kdy byla založena jako katedra dějepisu, připravující budoucí učitele dějepisu pro 2. stupeň základních škol. První absolventi ukončili studium v roce 1995. Od roku 2006 katedra garantuje také bakalářský program Kulturněhistorická a muzeologická studia (dnes pod názvem Historická a muzeologická studia), připravující odborníky pro nejrůznější typy historických pracovišť i státní správu. Na tento program je možno navázat studiem Historie, jehož absolventi získávají titul Mgr. Součástí studia učitelství dějepisu (v současnosti ve strukturované podobě Bc. + navazující Mgr. pro základní a střední školy) i odborné historie jsou české a světové dějiny, kulturní historie i dějiny regionální. Studenti mají možnost zadávat si bakalářské i magisterské práce ve všech těchto specializacích. (k vývoji katedry historie do roku 2010 viz blíže text M. Melanové).

Katedra spolupracuje při praxích, výuce i výzkumné práci s podobnými pracovišti v českých zemích i v zahraničí. Významná je trvalá spolupráce s regionálními odbornými pracovišti (archivy, muzea, galerie, Ústav památkové péče a jeho objekty), jejichž pracovníci se podílejí na výuce. Dalším výsledkem této spolupráce je recenzované periodikum Fontes Nissae, vydávané pravidelně od roku 2000.

Posluchači mají možnost se zapojit do celé řady vědeckovýzkumných aktivit katedry, ať již v rámci SVUČ, SGS a jiných projektů, či činnosti pobočky Sdružení historiků ČR – Historického klubu 1872 při katedře historie. V rámci programu Erasmus+ mohou vyjet na studijní pobyt na některou z partnerských zahraničních univerzit. Ve spolupráci s dalšími institucemi pořádáme každoročně v druhé polovině srpna odborný česko-slovenský seminář.