Skip to main content

Studijní programy

Studijní obory  (stará akreditace)

  • Historie se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
  • Dějepis pro 2. stupeň základní škol (NMgr.)
  • Kulturněhistorická a muzeologická studia (Bc.)
  • Historie (NMgr.)

Studijní programy  (nová akreditace)

  • Dějepis se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – Dějepis (NMgr.)
  • Učitelství pro střední školy – Dějepis (NMgr.)
  • Historická a muzeologická studia (Bc.)
  • Historie (NMgr.)