Skip to main content

Informace pro studenty

Formuláře žádostí - všeobecných, náhradního způsobu plnění či uznání předmětu, včetně návodu, jak postupovat, naleznete v oddílu Formuláře zde: https://www.fp.tul.cz/student/informace-ke-studiu
V případě nejasností se, prosím, obraťte na tutorku prvních ročníků, Annu Habánovou

Webinář k podpoře začínajících učitelů – Model systému podpory začínajících učitelů

 Termín a čas: úterý 9. 5. 2023 od 17:30 – 18:15

 Přihlásit se můžete ZDE

 Veškeré materiály k podpoře začínajících učitelů naleznete na

 https://www.projektsypo.cz/podpora-pro-skoly-se-zacinajicimi-uciteli

Pokud vás nabídka zaujme, zapojte se. Týká se případných absolventů, kteří už si přičichli k praxi:

Zapojte se do výzkumu

Článek, který by měl viset na každé katedře?

Heroine na téma wellbeing

Žádost o Náhradní způsob plnění studijních povinností lze podat POUZE V PRVNÍCH DVOU TÝDNECH, pokud se student/ka nemůže ze závažných důvodů (zdravotních, osobních, sportovní reprezentace) osobně účastnit povinné výuky v termínech, které nejsou v rozporu s harmonogramem daného akademického roku.

1. Žádost lze podat pouze v prvních dvou týdnech semestru (tj. v ZS od 26. 9. do 9. 10. 2022 / v LS od 27. 2. 2023 do 12. 3. 2023 )! Žádost podána po tomto termínu NEBUDE kladně vyřízena!

2. Student musí řádně uvést odůvodnění podání žádosti.

3. Student musí uvést jednotlivý předmět zvlášť, u kterého žádá o náhradní způsob plnění (tj. pro každý předmět musí být podána nová žádost). Student zároveň musí uvést jméno vyučujícího, který se má vyjádřit k jeho žádosti/předmětu.

(např. O náhradní plnění studijních povinností žádám u předmětu:  Zimní sportovní kurz (KTV/ZSK) - garant a vyučující: PhDr. Jaroslav Kupr, Ph.D.)

4. Vyučující daného předmětu uvede popis náhradního způsobu plnění studijních povinností, který je student/ka povinný/á plnit v plném rozsahu.

zde naleznete seznam povinně volitelných předmětů na ak.rok 22/23.

Setkání se studenty Bc. a NMgr. studijních programů
kombinovaná forma (úterý 5.4.2022)

Setkání se studenty NMgr. studijních programů
prezenční forma (pátek 8.4.2022)