Skip to main content

Informace pro studenty

Formuláře žádostí

Formuláře žádostí - všeobecných, náhradního způsobu plnění či uznání předmětu, včetně návodu, jak postupovat, naleznete v oddílu Formuláře zde: https://www.fp.tul.cz/student/informace-ke-studiu
V případě nejasností se, prosím, obraťte na tutorku prvních ročníků, Annu Habánovou

Webinář pro začínající učitele

Webinář k podpoře začínajících učitelů – Model systému podpory začínajících učitelů

 Termín a čas: úterý 9. 5. 2023 od 17:30 – 18:15

 Přihlásit se můžete ZDE

 Veškeré materiály k podpoře začínajících učitelů naleznete na

 https://www.projektsypo.cz/podpora-pro-skoly-se-zacinajicimi-uciteli

Výzkum v rámci projektu Dějepis+, účast honorována!

Pokud vás nabídka zaujme, zapojte se. Týká se případných absolventů, kteří už si přičichli k praxi:

Zapojte se do výzkumu

Wellbeing jako východisko?

Článek, který by měl viset na každé katedře?

Heroine na téma wellbeing

SPRÁVNÝ POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI "Náhradní způsob plnění studijních povinností" ve STAGu

Žádost o Náhradní způsob plnění studijních povinností lze podat POUZE V PRVNÍCH DVOU TÝDNECH, pokud se student/ka nemůže ze závažných důvodů (zdravotních, osobních, sportovní reprezentace) osobně účastnit povinné výuky v termínech, které nejsou v rozporu s harmonogramem daného akademického roku.

1. Žádost lze podat pouze v prvních dvou týdnech semestru (tj. v ZS od 26. 9. do 9. 10. 2022 / v LS od 27. 2. 2023 do 12. 3. 2023 )! Žádost podána po tomto termínu NEBUDE kladně vyřízena!

2. Student musí řádně uvést odůvodnění podání žádosti.

3. Student musí uvést jednotlivý předmět zvlášť, u kterého žádá o náhradní způsob plnění (tj. pro každý předmět musí být podána nová žádost). Student zároveň musí uvést jméno vyučujícího, který se má vyjádřit k jeho žádosti/předmětu.

(např. O náhradní plnění studijních povinností žádám u předmětu:  Zimní sportovní kurz (KTV/ZSK) - garant a vyučující: PhDr. Jaroslav Kupr, Ph.D.)

4. Vyučující daného předmětu uvede popis náhradního způsobu plnění studijních povinností, který je student/ka povinný/á plnit v plném rozsahu.

Povinně volitelné předměty pro akademický rok 2022/2023 - aktualizace duben 2022

zde naleznete seznam povinně volitelných předmětů na ak.rok 22/23.

Setkání se studenty Bc. a NMgr. studijních programů
kombinovaná forma (úterý 5.4.2022)

Setkání se studenty NMgr. studijních programů
prezenční forma (pátek 8.4.2022)