Skip to main content

SZZ a informace o zadávání/odevzdání BP/DP

ZADÁNÍ BP/DP

Po dohodě s vedoucím práce student/ka vyplní zadání BP/DP v systému IS STAG. Zadání poté bude elektronicky odsouhlaseno vedoucím práce, vedoucím katedry a děkanem FP. Zadání může být ve schvalovacím procesu vráceno k přepracování.

ODEVZDÁNÍ BP/DP

Na DFP se práce odevzdává POUZE ON-LINE formou (směrnice děkana FP TUL 1/2021, čl.3)

Na KHI student/ka odevzdá 1 tištěnou verzi BP/DP - volitelné.

ZPRACOVÁNÍ BP/DP

Pokyny pro zpracování BP a DP na FP TUL Liberec včetně formulářů naleznete na stránkách https://www.fp.tul.cz/student/zaverecne-prace.

Struktura BP/DP na FP TUL je přesně stanovená. Pořadí částí BP/DP je k nahlédnutí na stránkách https://moodle.fp.tul.cz/mod/book/view.php?id=58671&chapterid=1978

Úvodní stránky práce:
Platný nový vzor prvních stran BP/DP naleznete na stránkách tul http://www.tul.cz/studenti/legislativa/.
Titulní úvodní strana a prohlášení se generuje z IS/STAG.
V české verzi BP/DP bude úvodní strana pouze v českém jazyce!

Nevíte si rady se spojováním souborů v pdf a mazáním stránek v souboru pdf? 
Doporučujeme:
http://merge.smallpdf.com/ 
http://lorenc.info/spojeni-pdf-dokumentu-v-pdfcreatoru.htm 
https://www.google.cz/search?q=spojov%C3%A1n%C3%AD+PDF&oq=spojov%C3%A1n%C3%AD+PDF&aqs=chrome..69i57j0l5.2608j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Přihlášení k SZZ:

Student provede přes studentský portál FP.

Studenti KHM (stará akreditace) nejdéle do posledního dne termínu pro přihlášení k SZZ oznámí na sekretariátu zvolenou specializaci (osobně nebo e-mailem nebo telefonicky). Studenti si jako specializaci volí dva ze čtyř předmětů, a to vždy jeden z dvojice Dějiny umění / Dějiny kultury a Muzeologie /Regionalistika.

U státní závěrečné zkoušky pro bakalářské studium Specializace v pedagogice počínaje srpnem 2013 si budou studenti tahat dvě otázky z českých dějin, jednu ze starších a jednu z novějších (I. otázky č. 1-21; II. otázky č. 22-50).

U státní závěrečné zkoušky pro bakalářské studium KHM (stará akreditace) počínaje srpnem 2013 si budou studenti tahat 1 otázku z českých dějin a 2 (1+1) otázky dle svého výběru ze specializace (dějiny kultury nebo dějiny umění a muzeologie nebo regionalistika). Svou volbu oznámí na sekretariátu (osobně nebo e-mailem nebo telefonicky) do termínu pro přihlášení k SZZ.

U státní závěrečné zkoušky pro navazující magisterská studia (učitelství i historie) počínaje srpnem 2013 si budou studenti i nadále tahat dvě otázky z obecných dějin, jednu ze starších a jednu z novějších obecných dějin (Hist.: I. otázky č. 1-30; II. otázky č. 31-60, Učit.: I. otázky 1-26, II. otázky 27-49).

Průběh SZZ (pokyny):

zde naleznete prezentaci, která představuje průběh státní závěrečné zkoušky na KHI.