SZZ a informace o zadávání/odevzdání BP/DP

ZADÁNÍ BP/DP

  1. Po osobní konzultaci s osloveným vedoucím práce studující v IS STAG vyplní do data určeného katedrou Formulář Podklad pro zadání diplomové/bakalářské práce studenta. Nápověda k formuláři Podklad pro zadání BP/DP studenta: https://elearning.fp.tul.cz/mod/page/view.php?id=30236
  2. Kvalitně vyplněný formulář Podklad pro zadání diplomové/bakalářské práce odevzdá student po schválení vedoucím práce s jeho podpisem a podpisem studenta na sekretariát katedry.

Termín pro vyplnění podkladu pro zadání BP/DP ve Stagu a jeho odevzdání na sekretariát je v 16. a 49. týdnu v každém kalendářním roce. Termín pro vyzvednutí zadání na sekretariátu je před svázáním práce.

ZPRACOVÁNÍ BP/DP

Pokyny pro zpracování BP a DP na FP TUL Liberec včetně formulářů naleznete na stránkách https://www.fp.tul.cz/student/zaverecne-prace.

Struktura BP/DP na FP TUL je přesně stanovená. Pořadí částí BP/DP je k nahlédnutí na stránkách https://moodle.fp.tul.cz/mod/book/view.php?id=58671&chapterid=1978

Úvodní stránky práce:
Platný nový vzor prvních stran BP/DP naleznete na stránkách tul http://www.tul.cz/studenti/legislativa/.
Titulní úvodní strana a prohlášení se generuje z IS/STAG.
V české verzi BP/DP bude úvodní strana pouze v českém jazyce!

ODEVZDÁNÍ BP/DP

  1. Student vyplní formulář Údaje o bakalářské/diplomové práci studenta v informačním systému. Nápověda k formuláři Údaje o BP/DP studenta
  2. Student vloží elektronickou formu práce do informačního systému STAG. Tato verze se musí shodovat s odevzdávanou tištěnou verzí, jak student čestně prohlašuji i ve svém prohlášení. Práce se vkládá ve formátu pdf.
  3. Student formulář Údaje o BP/DP z IS STAG vytiskne a podepíše (Z formuláře musí být zřejmé, že student BP/DP do IS STAG vložil.).
  4. Student si nechá podepsat vedoucím práce Souhlas s odevzdáním BP/DP.
  5. Student vyplní, vytiskne a podepíše čestné prohlášení.

Student/ka se nejdříve dostaví na DFP, kde bude práce zkontrolována

Na DFP odevzdáváte:

  1. volně vytištěné čestné prohlášení (s originál podpisem)
  2. formulář - vložené údaje do STAGu (Studenti, kteří mají přerušené studium, se před odevzdáním BP a DP dostaví na studijní oddělení k vložení všech údajů do IS/STAG, s sebou práci ve wordu. Studenti, kterým se nevytiskl bod 15. a 16., se dostaví na studijní oddělení.)
  3. potvrzení o převzetí závěrečné práce na DFP (souhlas vedoucího) - ke stažení v Moodle, vlepené, podepsané CD (práce v pdf. včetně oskenovaného a podepsaného zadání BP/DP)

Nevíte si rady se spojováním souborů v pdf a mazáním stránek v souboru pdf? 
Doporučujeme:
http://merge.smallpdf.com/ 
http://lorenc.info/spojeni-pdf-dokumentu-v-pdfcreatoru.htm 
https://www.google.cz/search?q=spojov%C3%A1n%C3%AD+PDF&oq=spojov%C3%A1n%C3%AD+PDF&aqs=chrome..69i57j0l5.2608j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8 

Na KHI odevzdáváte:
Student/ka na katedru odevzdá originál s vloženým CD a 1 identickou kopii originálu BP/DP. Tu si studenti v případě, že si ji vedoucí či oponent nebudou chtít ponechat, mohou po skončení SZZ vzít zpět.

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Přihlášení k SZZ:

Student provede přes studentský portál FP. Studenti KHM nejdéle do posledního dne termínu pro přihlášení k SZZ oznámí na sekretariátu zvolenou specializaci (osobně nebo e-mailem nebo telefonicky). Studenti si jako specializaci volí dva ze čtyř předmětů, a to vždy jeden z dvojice Dějiny umění / Dějiny kultury a Muzeologie /Regionalistika.

U státní závěrečné zkoušky pro bakalářské studium Specializace v pedagogice počínaje srpnem 2013 si budou studenti tahat dvě otázky z českých dějin, jednu ze starších a jednu z novějších (I. otázky č. 1-21; II. otázky č. 22-50).

U státní závěrečné zkoušky pro bakalářské studium KHM počínaje srpnem 2013 si budou studenti tahat 1 otázku z českých dějin a 2 (1+1) otázky dle svého výběru ze specializace (dějiny kultury nebo dějiny umění a muzeologie nebo regionalistika). Svou volbu oznámí na sekretariátu (osobně nebo e-mailem nebo telefonicky) do termínu pro přihlášení k SZZ.

U státní závěrečné zkoušky pro navazující magisterská studia (učitelství i historie) počínaje srpnem 2013 si budou studenti i nadále tahat dvě otázky z obecných dějin, jednu ze starších a jednu z novějších obecných dějin (Hist.: I. otázky č. 1-30; II. otázky č. 31-60, Učit.: I. otázky 1-26, II. otázky 27-49).

 

 

Sekretariát

Mgr. Lada Vondrušková
Telefon: 48 535 4224
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova P, 3. podlaží (Komenského 2)

korespondenční a fakturační adresa:
Technická univerzita v Liberci
Katedra historie
Studentská 2; 461 17 Liberec 1